ՀԱՅ ՑԵՂ

Արիական գաղափարախոսություն ու աշխարհակարգ, ովքեր են արիացիները:

Moderators: Supermod, Andranik

Õ€Ô±Õ… Õ‘ÔµÕ‚

Postby ARAR on Thu Jan 25, 2007 11:51 pm

ՀԱՅ ՑԵՂ

Աստծո և Մարդու Հավիտենական ՈՒխտի Երկրում՝ Սրբազան Արարատ Լեռան հովանու ներքո բնակվող «Ընտրյալ Ազգն Հայոց»՝ որպես Բնության (Տիեզերքի) մեջ Տիեզերական Օրենքերի պահպանիչ-կարգավորիչ (պահապան կրող) Էակներ, արարվել է Աստվածային Առաքելությամբ ու Երկիր Մոլորակի վրա բնակվում է նրա Արարման օրվանից: Արարչագործության սկզբից ևեթ Հայ Ցեղին շնորհվել է Ցեղային յուրահատուկ Հոգեմարմնական գծեր, ինչպես նաև Հավիտենական Արարչական Բնօրրան: Հող, Ջուր, Հուր, Օդ հայտնի տարրերից բացի, որոնք տարբեր հարաբերակցությամբ բաշխված են երկրաբնակ Ցեղերի մեջ, Հայերն ունեն նաև հինգերորդ՝ եթեր տարրը, որը բնականորեն Աստվածային հատկություն է տվել նրանց՝ դարձնելով Մարդ-Աստվածներ՝ Կիսաստվածային Էակներ …
Լինելով «Ընտրյալ Ազգն Հայոց», ճանաչելով Համատիեզերական Օրինաչափություններն ու Իրականությունը, ինչպես նաև տիրապետելով տարածության և ժամանակի մեջ մտովի տեղաշարժվելու իմաստությանը՝ Հայերը ձևավորել են ճշմարիտ ու հիմնավորված Գիտական (Բնական) Միտք, որի վրա հենվելով՝ ստեղծել են Ամենայն Ստեղծի Պատմությունն ու Իմաստասիրությունը (Փիլիսոփայություն)՝ տալով ճշգրիտ պատկերացումներ Արարչի, Աստվածների, Տիեզերքների ստեղծման, Հոգու և Ոգու ու Ամենայն Արարման մասին…
Հայ Ցեղը արարման սկզբում բնակվել է Հայկական Բարձրավանդակի որոշակի հատվածում, հետո տարածվել է Հայերի Լեռնաշխարհում («Աստվածային Տարածք» կամ ինչպես վկայել են շումերները, աքքադները, բաբելոնցիները, ասուրացիները, հրեաները և այլք՝ «Աստվածների ժողովի Երկիր», «Աստվածների Կաճառ», «Աստվածային Սուրբ Օրինաց Երկիր», «Անմահների Երկիր», ինչպես նաև՝ Դրախտ, Ջրհեղեղից Փրկության Երկիր, Աստծո և Մարդկության Հավիտենական ՈՒխտի Երկիր, Մեծ Աստծո Բնակության Երկիր և այլն) և Երկրի համար կատարել է փրկիչ-վերականգնիչ գործողություններ՝ կանխելով կենդանական և բուսական աշխարհի կործանումը՝ Տիեզերքի՝ պարբերաբար վերաձևավորման արարիչ-ավերիչ ազդեցությունից՝ պահպանելով Արարչադիր Օրենքները: Որպես Կիսաստվածային Էակներ՝ Հայերը, կիսով չափ կապված են Երկնքին, կիսով չափ՝ Երկրին, և որևէ մեկի կործանումը (հոգևոր հեռացումը) անտարակույս վտանգում է նրանց հետագա գոյատևումը, առաքելության իրականացումը… Եվ արդ, նրանք՝ որպես Բնության (Տիեզերքի) արարիչ-ավերիչ ազդեցությունը ներդաշնակող ուժ, մշտապես պայքարել և պայքարելու են Երկրագնդի վրա «Աստվածային Սուրբ Օրենքների» պահպանման ու գոյատևման համար, այդպես միայն ապահովելով Մոլորակի, ուրեմն և՝ Մարդկության հարատև կյանքը…
Փրկիչ-վերականգնիչ գործողությունների ընթացքում, աղետյալ գոտիներում երկար ժամանակ մնալով տեղաբնակների հետ, Հայերից շատերը հարաբերվեցին երկրաբնակ Ցեղերի հետ՝ տալով այլ տեսակի սերունդ՝ առանց Աստվածային բնույթի, իսկ Էությամբ՝ ոչ լիարժեք երկրացի: Այլասերումից առաջացած նոր տեսակի ցեղերը (ցեղապիղծ զանգվածները), չունենալով որևէ հաստատուն կապ Երկրագնդի հետ, ինչպես նաև՝ արարման հնարավորություն, գոյատևում էին ավերելով: Ժառանգաբար (գենետիկորեն) ստանալով Հայերի մտավոր և Մարմնական Ուժը՝ նրանք հզոր էին (հսկաներ, տիտաններ) և կարողանում էին հիմնահատակ ավերել ու ոչնչացնել քաղաքակրթություններ՝ ստեղծված երկրաբնակ Ցեղերի կողմից: Սրանք երկարատև պատերազմ մղեցին նաև Հայերի դեմ և դարերի ընթացքում ավերեցին, ապականեցին Մոլորակի Բնությունն ու Երկնոլորտը՝ ստիպելով Հայ Ցեղին ավելի հաճախ պայքարել Երկինքն ու Երկիրը (և ուրեմն՝ Հայ Ցեղը) ոչնչացումից փրկելու համար…
Այսպես Մարդ-Աստվածները հայտնվեցին դժվարին կացության մեջ, իսկ երկրաբնակ Ցեղերը ցեղապիղծ զանգվածների դեմ քայքայիչ պատերազմներից ու այլասերումից պառակտվեցին, թուլացան, և աստիճանաբար Մոլորակի կյանքը շեղվեց Բնականոն ընթացքից ու զարգացումից, իսկ պատմության հարատև ընթացող անիվը սկսեց պտտվել ի վնաս Երկրագնդի և Մարդկության…
Սակայն, Հայ Ցեղի պայքարը Երկիր Մոլորակի փրկության, Բնության մաքրագործման, վերականգնման, ինչպես նաև Ներցեղային ներդաշնակ Օրենքների ու Բարոյականության վերահաստատման համար շարունակվում է, և միայն դրանց վերջնական վերաարժեքավորման-վերականգնման պարագայում կշարունակի պտտվել Մեր Մոլորակը՝ բնական ընթացքով …
ARAR
 
Posts: 9
Joined: Thu Jan 25, 2007 7:06 pm

Return to Արիականություն

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron