ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆԸ

Կուսակցական կյանք,
հայտարարություններ ու մեկնաբանություններ

Moderators: Supermod, Andranik

Ô²Ô±Õ‘ Õ†Ô±Õ„Ô±Ô¿ Õ€Ô±Õ…ÕˆÕ’Ô¹Õ…Ô±Õ†Ô¸

Postby Edgar on Fri Jan 12, 2007 11:15 am

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆԸ

Թշնամին մեր տանն է, մեր մեջ... դուրս հանենք նրան, որ հարատևենք

Վերջին շրջանում սկսել են աշխուժանալ հհշածին տարրերը: Սրանք երևի մոռացել են, որ այլևս սպառ¬ված են որպես քաղաքական ուժ, եթե չասենքª մեռած, այնքա¯ն մեռած, որ այս իշխանությունների ամե¬նա¬թողության պայմաններում ան•ամ հայության բացարձակ մեծամասնությունը չի ցանկանում սրանց վերա¬դարձը…
Այլևս ոչ մի որակումից չվիրավորվող, քաղաքական դիակի վերածված այս օտարամոլ տարրը փորձում է ջղաձ•վել, սակայն, սա կհան•եցնի ընդամենը հո•եդարձի, որի դեպքում տանջանքն ավելի դաժան է լի¬նում…
Մի•ուցե սա հասկանալովª հհշածին տարրը փորձում է նաև նոր դեմքով հանդես •ալ, իհարկե ՙհին •վարդիան՚ պահպանելով: Ընդամենը վերջերս ՙներ•աղթած՚, բայց իր թույնով ու հակահայկականությամբ արդեն բոլորիս հասցրել է զզվեցնել ՙԺամանակ - Երեվան՚ թերթուկը, որի խմբա•իրը հարազատ իր նա¬խորդների •աղափարինª հրաժարվել էր ծառայել ազ•ին ու հայրենիքին, բայց ամերիկաներում մեծ խանդա¬վառությամբ ՙԺամանակ - Լոս Անջելես՚ թերթուկով ծառայում էր մի այլ ազ•ի…:
Այն, որ հհշածին տարրը ատում է ազ•այնականներին, •աղտնիք չէ, և սա ցուցադրվում է անթաքույցª ի տես իրենց տերերի: ՙՉորրորդ իշխանություն՚ թերթուկի ֆշշոցները բավարար չէին և ահա, ՙժամանակ - Երև¬անի՚ 05.07.2006թ. թողարկումում ՙՙմեկ ազ• - մեկ մշակույթը՚ ֆաշիզմ՚ է՚ վերնա•րով հոդվածում ոմն Հովհաննես Պողոսյան օտարածնին կամ անդեմ արարածին բնորոշ հարցեր է ուղղում հայ հասարակությանը. ՙինչու± մեկ ազ•՚, ՙինչու± մեկ մշակույթ՚ և այլն: Ապա իր պատվերին կամ ուղեղին համապատասխան հայտնում է, որ ՙմեկ ազ•՚ կար•ախոսը ֆաշիզմ է, քանի որ մեր երկրում ապրում են նաև հույներ, եզդիներ, հրեաներ և այլն: Այս հովհաննեսպողոսյանը չի հասկանում, որ ՙմեկ ազ• մեկ մշակույթ՚ կար•ախոսը կամ միջոցառումը ուղղված է աշխարհասփյուռ հայությանը և ոչ թե ՀՀ բնակչությանը, ուստի նպատակ ունի հզո¬րացնել հայկական ինքնա•իտակցությունն ու մշակույթը հայրենիքում և սփյուռքում: Սա նաև նպա¬տակ ունի զերծ պահել մեր դարավոր ու ինքնատիպ մշակույթը այլ, օտարահունչ ազդեցություններից, իսկ սփյուռ¬քահայությանըª ձուլվելու վտան•ից:
Եթե այս ազ•ապահպան •ործընթացը ՙֆաշիզմ՚ է, իսկ իրականացնողները` ֆաշիստ, ապա ինքը, նույն տրամաբանությամբ հայ չէ, օտարի ծառա է, քանի որ իր հոդվածում փորձում է խառնել հայ և Հայաստանի քաղաքացի (որը կարող է նաև այլազ•ին լինել) հասկացությունները, իսկ քրիստոնեությունը փորձում է ներկայացնել որպես •ործիք` համաշխարհայնացման •ործընթացի համար: ՙՀայի մշակույթը հնդիկի, թուրքի, ռուսի… մշակույթների մի մասն է՚. հայտնա•ործում է նորաթուխ ՙմշակութաբանը՚ և հավելում. ՙմեկ ազ• - մեկ մշակույթի՚ փոխարեն պիտի լինի ՙմեկ երկիր, մեկ եկեղեցի և մեկ ապա•ա՚ կար•ախոսը: Այո¯, իհարկե, միայն թե չլինի ազ•, հայրենիք, մշակույթ, լեզու, հավատք... այս սրբությունները սարսափեցնում են ապազ•ային տարրերին, իսկ թե այդ ՙերկիրը՚ որ ազ•ին կծառայի, այդ ՙեկեղեցին՚ էկումենիզմ կքարոզի, թե առաքելական հավատք, կամ այդ ՙապա•ան՚ ում է վերաբերում (վստահ ենքª աշխարհաքաղաքացուն), սրանք հեղինակին ոչ թե չե'ն հուզում, այլª հակառակ կողմից են հուզում...
Շարունակելով թեմանª անդրադառնանք արդեն ՙհին •վարդիայի՚ լավա•ույն ապազ•այինի (մեղմ ա¬սած)ª ամերիկանիզմի և սիոնիզմի մեկ այլ կարկառուն ներկայացուցիչ Աշոտ Բլեյանին, որը հայիզմի դեմ հանել է իր բլեիզմը... Սա էլ հայտարարում է, թե ՙԱդրբեջանը մեր ռազմավարական •ործընկերն է, անհրա¬ժեշտ է հայերի և ազերիների միջև հաշտության վերական•նում, ստեղծա•ործ աշխատանքի վերական•¬նում՚: Արդյոք սա տհասություն է±: Ամենևին: Սա դավաճանի կամ թշնամու խոսք է: Եթե մեր ռազմավարական •ործընկերների •ործը պատեհ առիթի դեպքում մեզ մորթելն ու մեր հայրենիքին տիրելն է, ապա մեր հայ¬րենիքում մեր լեզվով մեզ հետ խոսում (անար•ում) է թուրքը... քանզի սրա բարբաջանքը միայն ու միայն թուրքի է. ՙԶան•ելանը •րավելովª մենք խախտեցինք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը՚: Այն¬ուհետև, աշոտբլեյանը հայկական պատմական հողերի ազատա•րումը համարում է արկածախնդրություն, իսկ վերջում էլ լկտիաբար հայտարարում է, թե արցախյան պատերազմն անիմաստ էր, իսկ Եռաբլուրում ննջող առյուծների նահատակվելը` աննպատակ:
Այո, սա այն մարդն էր, ով պատերազմի տարիներին •նաց Բաքուª իր նախնիների մոտ և, Հայաստան •ալով, հայտարարեց, թե Ադրբեջանը մեզնից հզոր էª փորձելով ընկճել ցրտի ու մութ տարիների դիմակայող ժողովրդին: Սա այն նույն մարդն է, որը հրապարակավ մերժեց հայ դատըª փորձելով հայոց հազարամյակ¬ների պատմությունը սահմանափակել 200 տարվա մեջ (ինչպե±ս կարելի է ԱՄՆ-ից մեծ երևալ), և սրան հայ ազ•ը ներեց կամ •ուցե արհամարհեց, որից էլ սա հոխորտում է, թե իր խոսքերի համար իրեն կարող են ՙկախել, հրապարակում քառատել՚, լա¯վ հասկանալով, որ կարող է թաքնվել իր տերերի ՙխոսքի ազա¬տու¬թյան՚ պաստառի տակ:
Սրանք դեռ վերջը չեն, օտարահպատակները դեռ լուրջ կռիվ ունեն Հայաստանումª հայության դեմ: Ուստի լինենք զ•ո'ն, հայե'ր: Եվ համարձա'կ ասենք. ՙմեկ ազ• - մեկ հայրենիք՚: Հենց այնժամ կտարանջատվեն ազ¬•այինն ու ապազ•այինը, հայն ու ՙհայ՚-ը...


Հայ Արիական Միաբանության
Գերա•ույն Խորհուրդ
06.07.2006թ.
Edgar
 
Posts: 50
Joined: Wed Jan 10, 2007 11:53 am

Return to Հայ Արիական Կուսակցություն

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron