Page 1 of 1

Միքանի հարցեր...

PostPosted: Mon Mar 19, 2007 10:29 pm
by Armenian
Եթէ կարելի է, միքանի հարցեր ունիմ:

Ին՞չ տեսաք արձագանգներ է ստանում ՀԱՄ-ը մեր երկրի բնակչության կողմից: Ճանաչում ուն՞ի երկրի հասարակության մեջ:

Այժմ, ՀԱՄ-ի հարաբերութիւնները ինչպե՞ս են Պետական մարմինների հետ: Նախկին ունեցաձ խնդիրները լուրչ էյի՞ն, թէ ձեւական:

Պարոն Ավետիսյանը երբեք այս ֆորումի մեջ մասնակցու՞մ է:

Ինչ՞ու ՀԱՄ կուսակցության գաղափարախոսության դիրքը չի ցույցաբերվում կամ արտահայվում տաբեր լեզուներով: Ես կարձում որ Րուսերենով, Ֆրանսերենով, Անգլերենով և այլ լեզուներով ՀԱՄ-ի Պատկամը պէտք է լույս տեսնա:

Արավել, նկատի արել եմ որ այս ֆորումում բացակայում են Րուսսախոս Հայեր, ինձ թվում է ավելի շատ Ամերիկահայեր կան այս տեղ: Գիտեմ որ Րուսահայերը ավելի շատ են: Արդեօք սրա պատճառը ին՞չ է:

Կանխայայտ Շնորհակալութիւններ