Ազատություն քաղբանտարկյալներին

Կուսակցական կյանք,
հայտարարություններ ու մեկնաբանություններ

Moderators: Supermod, Andranik

Ô±Õ¦Õ¡Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶ Ö„Õ¡Õ²Õ¢Õ¡Õ¶Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶

Postby Edgar on Sat Jan 13, 2007 7:37 am

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ` ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏª ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ
ՀՀ ԱԺ ՆԱԽԱԳԱՀ` ՏԻԳՐԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻՆ

ԽՍՀՄ օրենս•իրքը քաղաքական հանցա•ործություն ձևակերպումը չուներ, և ՀԽՍՀ-ում հակա¬խորհրդային (այդ թվումª ազ•ային մտածողությամբ) համարվող քաղաքացինե¬րին դատապարտում էին ՀԽՍՀ քր.օր.-ի 65-րդ հոդվածի առաջին մասով և 206/1 հոդվա¬ծով, համաձայն որոնց, քրեորեն պատժելի էին առաջին հոդվածի դեպքում` ՙԽորհրդա¬յին իշխա¬նությունը քայքայելու կամ թուլացնելու կամ ա¬ռանձնապես վտան•ավոր պե¬տա¬կան հանցա•ործություններ կատարելու նպատակով ա•իտացիա կամ պրոպա•ան¬դա տա¬նելը, նույն նպատակով խորհրդային պետական և հասարակական կար•ն արա¬տա¬վորող զրպարտչական հերյուրանքներ տարածելը, տպա•իր կամ այլ ձևով ստեղծա¬•որ¬ծու¬թյուններ տարածելը կամ պատրաստելը կամ պահելը՚: Երկրորդի դեպքում` ՙԲա¬նա¬վոր ձևով սիս¬տե¬մատիկորեն այնպիսի ակնհայտ հերյուրանքներ տարածելը, որոնք արատա¬վորում են խորհրդային պետական կամ հասարակական կար•երը, ինչպես նաև •րավոր, տպա•րված կամ այլ ձևով նույն¬պի¬սի բովանդակության երկեր պատրաստելը կամ տա¬րածելը՚:
1964-89թթ. ՀԽՍՀ պետական անվտան•ության կոմիտեն հակախորհրդային •ործու¬նեության հա¬մար տարբեր տարիների ազատազրկման է դատապարտել մոտ 80 հայոր¬դիների: Նրանցից մի մասն արդեն մահացել է, մի մասն էլ հեռացել է հայրենիքից կամ պայքարից, իսկ մի փոքր մասը դեռ շա¬րու¬նակում է զբաղվել քաղաքական •ործունեու¬թյամբ:
Թվում էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը կբերեր ԽՍՀՄ պայմաննե¬րում •աղտնի կազմակերպությունների միջոցով Հայ դատի և անկախ ու միա¬ցյալ Հայաստանի համար պայքարի ելածների արժանի •նահատմանը: Բայց, ցավոք, այդպես չեղավ. Անկախության 15 տարի¬ների ընթացքում ՀՀ-ում չընդունվեց այնպիսի օրենք, որը հստակորեն տարանջատեր քաղ¬բանտ¬արկ¬յա¬լին բռնադատվածիցª քրեական հանցա•ործից:
Ելնելով վերոշարադրյալից` ՀՀ իշխանություններին կոչ ենք անում Անկախության 15-ամյակի կա¬պակցությամբ ընդունել ՙՕրենք քաղբանտարկյալի մասին՚ և ի հար•անք 1964թ. օ•ոստոսի 26-ին դատապարտված ՙյոթ հայրենասերների՚` օ•ոստոսի 26-ը հայ¬տարարել հայ քաղբանտարկյալի օր:


ՙՀանուն Հայրենիքի՚ հայրենասիրական կազմակերպության

նախա•ահ` ՆԵՐՍԵՍ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ


Հայ Արիական Միաբանության

առաջնորդª ԱՐՄԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ


ՙՈւխտ Արարատի՚ ԱՍԱԼԱ-ի նախկին քաղբանտարկյալների ու ազատամարտիկների

միության խորհդի անդամª ՏԻԳՐԱՆ ՓԱՇԱԲԵԶՅԱՆ


ՙՆժդեհյան Ցեղակրոն՚ կուսակցության

նախա•ահª ԳԵՎՈՐԳ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ12.09.2006թ.
Edgar
 
Posts: 50
Joined: Wed Jan 10, 2007 11:53 am

Return to Հայ Արիական Կուսակցություն

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron