Page 1 of 1

Արթուր Արմին - Սասնա Ծռեր Դյուցազ

PostPosted: Sat Mar 29, 2008 8:15 am
by Ar
Ողջույն ձեզ,եթե որեվիցէ մեկդ կարդացել է Արթուր Արմինի
աշխատությունը Սասնա Ծռեր Դյուցազնավեպի վերաբերյալ,
թող հնարավորին չափով մանրամասն բացատրի այն,եթե հնարավոր է: