hhak
Հայաստանի Հայ Արիական Կուսակցությունը ՀՀ-ում պաշտոնապես գրանցված կուսակցություն է: Նա ունի իր մասնաճյուղերը Հայաստանի մարզերում: Ունի իր կանոնադրությունը եւ ուրույն ծրագրային դրույթները, որոնք հիմնվում են ավանդական-ազգային ակունքներից բխող ցեղակրոն-արիական գաղափարախոսության վրա: