Խորագրերի պահոցը. Արվեստ

Արվեստ բաժնում մտեք «Հայկական Երաժշտություն» ենթաբաժինը:

ՑԵՂԱԿՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՌՈՂՋ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ… ՑԵՂԱԿՐՈՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՏԱՄՔԸ…

ՑԵՂԱԿՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՌՈՂՋ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

– Ազգայնականության երկու ձեւերից՝ ազգայնական անհատապաշտություն եւ եսապաշտություն, ցեղակրոնը ողջունում է առաջինը, որն այլ բան չէ, եթե ոչ ազգ-անհատի արդար եւ արգասավոր ձգտումը՝ հավատարիմ մնալ իր ցեղի ոգուն, կատարելագործել իր պատմական տիպը եւ պաշտպանել իր հավաքական անձի ազատությունը: Ցեղակրոնի այդ ձգտումը լիուլի համապատասխանում է համամարդկային բարոյականի եւ առաջադիմության բարձր սկզբունքներին,- ասված է Ցեղակրոնության «Հավատամք»-ում:

Ցեղակրոնությունը յուրատեսակ զուգորդում, ներդաշնակում է ցեղայինի ու համամարդկայինի: Անկրկնելի ցեղայինը եւ օրինակելի մարդկայինը համադրաբար կազմում են Ցեղակրոնության հենքը: Ցեղակրոնությունը չի՛ քարոզում թշնամանք դեպի մնացած ազգերը, բացառությամբ թուրքի, որին աներկբա հռչակում է Ցեղի թշնամի: Այն «բացառիկություն» ու «ընտրյալություն» շեփորող կույր ցեղամոլություն չէ՛, այլ՝ Ցեղի ինքնատիպությունը եւ անհատականությունը հաստատող առողջ ազգայնականություն:
Նժդեհը «առողջ ցեղապաշտության քարոզիչն էր»

ՑԵՂԱԿՐՈՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՏԱՄՔԸ

Ա. Ես ցեղակրօն եմ – Եւ ահա՝ կ երդնում Վահագնի աջի վրայ՝ երբեք չմեղանչել ուխտիս դէմ – ապրել, գործել ու մեռնել որպէս ցեղամարդ:
Բ. Ինձ համար անհատականութեան եւ ազատութեան ամենաբարձր արարքը – դա հնազանդուելն է ցեղիս:

Գ. Ես ցեղաճանաչ եմ, եւ ահա՝ գիտեմ, թէ մե՛ծ է իմ ցեղը, թէ իմ ցեղն աւելի՛ն է տուել մարդկութեան, քան ստացել է նրանից. գիտեմ, որ հայոց նորագոյն յեղափոխութիւնը վերջին գործը չէ իմ ցեղի էութեան. գիտեմ, թէ ի՞նչ բաների ատակ է իմ ցեղը:
Դ. Ես ցեղահաւատ եմ, եւ ահա՛ պաշտում եմ ե՛ւ մի այլ աստուածութիւն – ցեղիս արի՛ւնը, որի անարատութեան մէջ է իմ ցեղի ապագան:
Ե. Ես ցեղահաղորդ եմ, եւ ահա՛ զգում եմ, որ իմ անձը աւելի՛ իմ գերագոյն ծնողին – իմ ցեղին է պատկանում, քան իմ անմիջական ծնողներին:
Զ. Իմ ժողովրդի քաղաքական ճակատագրով զբաղուելու պարտականութիւն ունիմ ես, եւ ահա՛ պայքարում եմ մի մե՛ծ ճակատագրի համար, որին արժանի է իմ ցեղը:
Է. Ցեղակրօն ե՛մ, ասել է՝ ուր էլ որ լինեմ, ընկերային ինչ դիրք էլ որ ունենամ, ես խանդավառօրէն կը մնամ հպատակն ու մարտիկն իմ ցեղի:

Շարունակել կարդալ

ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ – ՑԵՂԸ, ՏԱԿԱՆՔԸ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ…

Նժդեհը հայությունը բաժանում է զգայա-գիտակցական երեք շերտերի՝ ազգային-ցեղային (Ցեղը), տատանվող կամ չկողմնորոշված (ժողովուրդը), ամբոխացած, հակազգային (տականքը):

Արդի հայությունը գերազանցորեն հանդես է գալիս որպես հայ ժողովուրդ, այսինքն՝ հայկական որեւէ հատկանիշ ունեցող մարդկանց ժողովածու: Հայության շատ փոքր մասն է, որ իր զգայա-գիտակցական մակարդակով ու կենսաձեւով նկատվում է որպես Հայ ցեղ (ազգ): Հայության մի հատվածն էլ կազմում է տականքը:
Տականքը – Սա հայության ազգուրաց տարրն է, նրա աղբը, թերմացքը: Սա Ցեղի ներքին թշնամին է՝ լծված արտաքին թշնամու ռազմակառքին. անդիմագիծ՝ որպես հայ եւ զզվելի՝ որպես մարդ. հայության հանդեպ ո՛չ մի պարտականություններ չճանաչող, բայց մշտապես իրավունքներից ճամարտակող:
Նա ազգային պատկանելություն չունի, եւ եթե խոսում էլ է հայերեն, ապա միայն այն պատճառով, որ հաղորդակցվելու այլ ձեւ դեռ չի գտել: Նյութակրոն՝ որի համար գերագույն արժեքը դրամն է: Հայրենիք չի՛ ճանաչում եւ առաջնորդվում է «որտեղ հաց, էնտեղ կա՛ց» սկզբունքով: Նրա համոզումով՝ Հայ ցեղը «ցեխ» է, մարդկային ստորադաս տեսակ: «Ցեղանենգ շեյթա՛ն»,- այսպես խարանեց նրան Հայկ Ասատրյանը: Դա՝ հայության ազգորեն մեռած տարրն է, մեկընդմիշտ ամբոխացած: Ցե՜ղը – Սա հայության ընտրանին է, սերուցքը, որի գերնպատակն է՝ իր տեսակի հավիտենականացումը Հայրենիքում: Նա՛ է իր մեջ կրում Հայկականությունը եւ այն փոխանցում սերունդներին: Ցեղի համար՝ անփոխարինելի՛ է Հայրենիքը, նրա անկախությունը՝ թթվածնի պես անհրաժեշտ: Ցեղն է մարտնչում ու նահատակվում՝ հայության պատիվը փրկելիս:

Շարունակել կարդալ

ՑԵՂԱԿՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔ… ՑԵՂԱԿՐՈՆԸ (ՑԵՂԱՄԱՐԴԸ)… ՑԵՂԱԿՐՈՆԸ՝ ՔԱՐՈԶԻՉ…

ՑԵՂԱԿՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

«Հաղթել՝ ասել է գերազանցել: Գերազանցելու ճիգ է Ցեղակրոնությունը»: Նա ուսուցանում է, թե Ցեղի արտաքին թշնամիներին գերազանցած լինելու համար, պետք է նախ գերազանցել իր նախորդ սերնդին: «Իբրեւ օրենք՝ գերազանցի՛ր նախորդներիդ – խիզախությամբ, նվիրումով, հայրենահոգությամբ», քանզի «ո՛վ չի գերազանցում իր նախորդներին, նա անարգում է նրանց անունը՝ մեղանչելով ոգու զարգացման օրենքի դեմ»,- պատգամում է Նժդեհը: Դա ասել է՝ որպես հավատամք ընդունել, որ քո սերունդը ավելի մեծ պարտականություն ունի, քան ուներ անցնող սերունդը, եւ որ պարտականության մեջ քո բաժինը՝ առյուծի բաժինն է, ամենամե՛ծը:
Եվ Նժդեհը վստահ է, թե Ցեղի թշնամիների հանդեպ «հայը միայն ցեղակրոնությամբ կարող է գերազանց հանդիսանալ, որովհետեւ… հրաշունչ ցեղայնությունն է նրա էության հիմնական կշռույթը»: Ասել է, թե հայը միայն Ցեղակրոնությամբ կարող է հաղթել:

ՑԵՂԱԿՐՈՆԸ (ՑԵՂԱՄԱՐԴԸ)

Ցեղակրոնությունը ձգտում է ստեղծել հոգեբանական այն մթնոլորտը, որի պայմաններում հնարավոր լինի Ցեղի առաքինությունների ու կարողությունների դրսեւորումը: Այն «ճգնում է աշխարհ բերել ցեղամարդը՝ ամբողջակա՛ն հայ մարդը, որի մեջ եւ միջոցով պիտի արտահայտվեն ցեղի բովանդակ դրական ուժերն ու հատկությունները»:
Ցեղամարդ հայի գաղափարատիպն է ցեղակրոնը: Ցեղակրոնը չի՛ սարսափում միջավայրի այլասերիչ ազդեցությունից, քանզի գիտե, որ այն անզոր կլինի ուծացնել, եթե մենք ապրում ենք ցեղորե՛ն:
Նա ատում է վախկոտությունը: Պատահական չէ, որ Ցեղակրոն Ուխտերում խստիվ արգելված էր «մի՛ վախնար» խոսքը, քանզի ցեղակրոնի հասկացողությամբ «վախենալ մեկի համար՝ ասել է թշնամանել (անպատվել, անարգել) նրան»:
Պարտվողականությանը նա հակադրում է հաղթական ոգին, կրավորական տառապանքին՝ ներգործուն պայքարը, սարսափի հոգեբանությ անը՝ մեռնելու կամքը, լալկանությանը՝ արիադավանությունը, մտքի անիշխանականությանը՝ ցեղային մտածումը, կրոնական անդենականությանը՝ երկրավոր հայրենապաշտությունը, դասակարգային եւ հարանվանական եսականությանը՝ ներցեղային բարոյականը: Ցեղակրոնը թշնամի է ճանաչում թուրքին, բոլշեւիկին ու սրանց հայադավ գործակալներին, որոնց վճռաբար հակադրում է իր զորութենական ցեղապաշտությունը: Նա խորշում է բոլոր այն հոսանքներից, կրոններից ու վարդապետություններից, որոնք ժխտելով ազգերի անհրաժեշտությունը կամ եղծելով ցեղային անհատականությունը, վտանգում են նաեւ Հայ ցեղի գոյությունը:
Շարունակել կարդալ

«Ձեզ համար` Քրիստոսի սուրբ ծնունդը շնորհավոր, ինձ համար` Նժդեհի սուրբ ծնունդը…»,- Արմեն Ավետիսյան (Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)…

http://www.hayary.org/wph/?p=2315  – (ամբողջական նյութը այստեղ)

- Մեր արիացեղ-հեթանոսական ժամանակներում հայերն Ամանորը տոնել են բնական տարեփոխության ժամանակ՝ մարտի 21-ին` գարնանային գիշերահավասարի օրը, փառաբանելով Բնության Զարթոնքը եւ Հայ Աստվածներից (ու Տիեզերքի Արարչից) խնդրելով բերքառատ ու հաջողբեր տարի:

…Այդ օրն արի հայերը տոնում են նաեւ Հայոց ռազմի ու զորության Աստված Վահագնի Ծնունդը (Երկրային վերամարմնավորումը՝ Հայոց հավատավոր հոգիներում), քանզի Տիեզերական Զորությամբ Օժտված Աստվածն է Հայոց Աշխարհում ապավենը Գարնան Վերազարթոնքի:

Հայաստանում այսօր էլ նախնիների ավանդույթները շարունակում են հայ հեթանոսները` հայ արիադավանները, միաժամանակ չանտեսելով քրիստոնեական (հայ քրիստոնյաների) Ամանորը…

Արեւագալ է՝ Հայոց արդարադատության Միհր Աստծո տոնը – Արիական Լույսը շուտով կցրի այդ արհեստական խավարը…

Այս տարվա Ձմեռնամուտը դեկտեմբերի 21-ին էր, այդ օրից սկսել է Արեւագալը: Հայ արիական տոնացույցով ամեն տարի նշվում է Հայոց արդարադատության Միհր Աստծո տոնը: Հայ արիներն այս տոնը հաճախ են տոնում Գառնո տաճարում, քանզի տաճարը հենց Միհր Աստծո պաշտամունքի համար է կառուցվել եւ գործող տաճար դառնալուց հետո, թերեւս նորից իր առաքելությունը կատար… Եթե պետական ու կրոնական քարոզչամեքենաներն առավել սիրով մոտենան հայոց փառավոր անցյալին ու զորավոր հավատին…

Արեւագալին կամ Ձմեռային Արեւադարձին հայ արիները կնշեն Հայոց արդարադատության Աստված Միհրի վերածնունդը (վերածնունդ է երկրային պատկերացումներով, քանզի Աստվածներն անմահ են եւ չեն լինում հին ու նոր, առավել եւս՝ «մեռած», ինչի մասին հոխորտում են հուդա-քրիստոնյաները):

Օրը (դեկտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը) դեպի Տիեզերք, դեպի Արարիչն ու Աստվածները գնացող ազդակների համար նպաստավոր է եւ դա իր կնիքն է դրել հավատավորների պատկերացումներում, որ Միհր Աստվածն այս Բնական ու Տիեզերական Արեւադարձի վերահաստատումից պաշտվի նաեւ որպես լույսի ու ջերմության Աստված (Արեւ-Աստված):

Հայ տեսակի Արարման տոնից հետո հայ արիներն ու հեթանոս արիադավան ազգայնականները Ձմեռային Արեւադարձին փառաբանել են Միհր Աստծուն՝ Տիեզերական Արդարության եւ Բնականոն Իրավունքի վերահաստատման հավատով, նաեւ Հայ տեսակի Առաքելության վերաիմաստավորման համար, ինչպես Երկիր մոլորակում, այնպես էլ բոլոր Տիեզեաաշխարհներում…

Հայ Արիական Միաբանության Հոգեւոր հանձնախմբի քրմերն ու քրմի թեկնածուներն այս անգամ Արեւագալը դիմավորել են Ջավախքում եւ արիադավան-հեթանոսական քրմական ծեսով դիմել են Հայ արդարադատ Աստծուն, որ վասն արդարության իր աստվածային կամքը ներդնի Հայոց Ջավախքի եւ Հայոց բոլոր տարածքների՝ Հայաստանին վերամիավորվելու համար:

Շարունակել կարդալ

Բաց նամակ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին – Հազարամյակներ անցած եւ համաշխարհային քաղաքակրթություններ ստեղծած Հայաստանում չի՛ կարող լինել ընչաքաղցության (իմա՝ ընչաքաղցների) նախարարություն…

Հազարամյակներ անցած եւ համաշխարհային քաղաքակրթություններ ստեղծած Հայաստանում չի՛ կարող լինել ընչաքաղցության (իմա՝ ընչաքաղցների) նախարարություն, որն այսօր ծպտվել է մշակույթի նախարարություն անվան տակ

Հարգարժան նախագահ.

Արդեն քանի անգամ է, եւ ես անձամբ, եւ Հայ Արիական Միաբանությունը պաշտոնապես դիմել ենք Ձեզ կամ ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այսպես կոչված մշակույթի նախարարության այս կամ այն հակամշակութային եւ հակահայ դրսեւորումներին վերջ տալու համար:

Այսպես կոչված մշակույթի նախարարությունը այդպես էլ չի կարողանում պաշտպանել մեր բազմադարյա արժեքները միջազգային ասպարեզում, ինչը բնական է, քանզի այդ արժեքները հենց այս նախարարության կողմից ապականվում են բուն Հայաստանում: Վերջին օրինակը՝ 1-ին դարի 2-րդ կեսին կառուցված Գառնո արիադավան-հեթանոսական տաճարի տարածքում սրճարան կառուցելու տխմարաբանությունն է:

Ամեն ինչում փող աշխատելու մոլուցքն այդ սրճարանի ջատագովները կապում են զբոսաշրջության զարգացման հետ, ինչը պարզապես ծիծաղելի է: Եթե մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը «սովետական կթվորուհիների» օրինակով որոշել է «5-ամյակը՝ 3 տարում» կատարել ու արժանանալ փոխանցիկ դրոշին, ապա նրան պետք է առողջարարական ցնցումներով հիշեցնել, որ այդ տարիներն անցել են, իսկ ազգային արժեքներն ապականելով չի թույլատրվում «արագ փողեր» աշխատել:

Մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանն էլ իրեն «սովետական բրիգադիրի» օրինակով պահելով նշել է, թե այդ «սրճարանը կլինի բացօթյա եւ սեզոնային» (այսինքն՝ միայն խորը ձմռանը չի աշխատելու) եւ որպես թանգարանի տարածքում գործող սրճարանի օրինակ՝ նա բերել է Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի մոտ գործող սրճարանը (դրա իրավունքն էլ թեեւ չունեն):

Այս մարդիկ կամ իսկապես չեն հասկանում պատմական թանգարանի ու հոգեւոր մասունք հանդիսացող տաճարի տարբերությունը կամ իսկապես թքած ունեն ազգային բոլոր սրբությունների վրա: Այս դեպքում բոլորովին այլ վերաբերմունք կպահանջվի նրանց դեմ:

Գառնո արիադավան-հեթանոսկան տաճարը հայ արորդիների համար ոչ միայն պատմական թանգարան է, այլեւ գործող սրբավայր: Այստեղ հայ արիները  նաեւ տոնական ու հոգեւոր ծիսական արարողություններ են անցկացնում՝ փառաբանելով Հայ Աստվածներին, նշելով հայկական հազարամյա տոները: Եվ եթե այսպես կոչված մշակույթի նախարարության ընչաքաղց աշխատակիցները չեն հասկանում այս տարբերությունը, ապա մի օր այդ սրճարանը կարող է նոր 301թ. սպանդի վերածվել, բայց այս անգամ հայ արիները կլինեն սպանդի հեղինակները… Ինչպե՞ս կարելի է պատկերացնել ասենք՝ մայիսին Հայոց հյուրընկալության եւ օջախի Վանատուր Աստծո տոնի կատարումը արիադավան-հեթանոսական ծեսի եւ դիմացի սրճարանի որեւէ աշուղա-նաղլական կամ դիսկո-էրոտիկ երաժշտության ներքո: Սա պատճա՞ռ է սպանդի: Միանշանակ:

Շարունակել կարդալ

Հայ արիները նշեցին Հայ տեսակի Արարման տոնը – …Եվ արյաց նախնիներն ու նախահայրենիքը կոչվեցին Հայ եւ Հայք, եւ Հայկական լեռնաշխարհը եղավ արյաց նախահայրենիքը, որը միայն Հայերիս Հայրենիքն է՝ Արարչատուր Բնօրրանը…

Հայ արիներն իրենց հաստատուն տոների շարքում այսօր հերթականան անգամ նշել են Հայ տեսակի Արարման տոնը:

Այս տարի ծիսական տոնակատարությունը տեղի ունեցավ Սյունիքի (Մեղրիի շրջանիայն հատվածումորտեղ խաչվում են պատմական ՍյունիքիԱրցախի եւ Վասպուրականի տարածքները:

Տիեզերքի Արարիչը արարել է 7 Աստվածային համակարգեր եւ Մարդկային տեսակներ, որոնցից մեկը Հայկականն է՝ իր Աստվածային ու Մարդկային տեսակով: Եվ հայ արիները փառաբանել են Տիեզերքի Արարչին՝ դեռ Տիեզերածնության Ակունքից Հայ տեսակի Արարման համար: ՀԱՄ քրմերը ծիսական արարողությամբ իրենց նվիրվածությունն են հայտնել Ամենայն Արարողին:

Տիեզերաաշխարհներում Հայ Աստվածների, Հայ Հոգի-Ոգիների եւ Հայ Մարդկանց Արարումը Արարչի Կամքի եւ Սիրո Արգասիք է, եւ հայերը փառաբանելով Տիեզերքի Միակ եւ Իրական Տիրոջը, հավաստել են հավատարիմ մնալ Տիեզերակարգին, Արարչադիր Կանոններին ու Հայ տեսակի Առաքելությանը:

Արի հայերը փառաբանել են Ամենաստեղծ Արարչին՝ նաեւ Հայ Աստվածներ ու Հայկական Տիեզերաաշխարհներ պարգեւելու, Արարչադիր Գենով օծելու համար:

Արարիչը Արարեց Արարածին Արարատում եւ այդ Արիածին Արարածը Արի Մարդն էր՝ Արի Մանը՝ Արմանը կամ Արմենը:

Եվ Ամենաստեղծը արյաց նախնիներին ու նախահայրենիքը կոչեց Հայ եւ Հայքեւ Հայկական լեռնաշխարհը եղավ արյաց նախահայրենիքը (որտեղից պիտի տարածվեին)որը միայն Արարչածին Առաջնեկ Ազգի՝ Հայերիս Հայրենիքն է՝ Արարչատուր Բնօրրանը՝ Հայ Աստվածների Բնակատեղին: Եվ այդպես է ցարդ ու միշտ

Հայ Արիական Միաբանության լրատվական կենտրոն

08.11.2013թ. – Երեւան-Սյունիք

Հերթական Տիրատոնը՝ Հայոց իմաստության Աստված Տիրին նվիրված – Հայկական «Տիր» աստվածությունը ինչպես որոշ եվրոպական, այնպես էլ սկանդիվանյան ժողովուրդների մոտ պահպանվել է որպես պատերազմի Աստված…

Այս անգամ Հայոց իմաստության Տիր Աստծո տոնը՝ Տիրատոնը կայացավ հոկտեմբերի 15-ին, արեւածագին՝ Քարահունջի (Հնչեղ քարեր, Զորաց քարեր) հնագույն աստղադիտարանի տարածքում:

Տիր Աստծո վերերկրային գործառույթներն են նաեւ մեր գիտության եւ դպրության, գիր-գրականության, արվեստների եւ արհեստների, սովորույթների ու ավանդույթների ոլորտները: Եվ Տիրատոնը եղել ու մնում է բազմաշերտ, տոնում են օրեր շարունակ: Տիր Աստծու տաճարի հետքերն առ այսօր էլ կան Զվարթնոցի տաճարային համալիրում:

Վերջին տարիներին հայ արիների՝ Հայ Աստվածներին նվիրված ու վերականգնված տոներից մեկն է այս տոնը: Մինչեւ նոր ուսումնասիրությունները՝ Հայ Աստվածներից միայն 4-ի տոնն էր տոնվում՝ Մայր Անահիտի (Զատիկ), Վահագնի (Գարնան վերազարթոնքի ու Հայոց Ամանորի հետ միասին), Աստղիկի (Վարդավառ) եւ Միհրի (ձմեռային արեւադարձի օրը), իսկ այժմ այդ տոներին ավելացել են մյուս 4 Աստվածների տոները եւս՝ Հայր Արայի (Գարնան վերահաստատումը Երկրում՝ Բնության տոն), Տիրի (իմաստության եւ դպրության, նաեւ Հայոց Տիեզերաաշխարհների միասնության), Նանեի (ողջախոհության եւ Բնական կարգի պահպանման) եւ Վանատուրի (հյուրընկալության եւ Հայոց երկրի ու օջախների լիառատության տոն):

Հայ արիներն ու ազգայնականներն ավելի քան 7,5 հազարամյա պատմություն ունեցող աստղադիտարանում երկրպագել են Հայոց իմաստության Աստծուն, այնուհետեւ, քրմական ծեսով փառաբանել են Տիրատոնը, որը շարունակվել է քաղաքամայր Երեւանի պատմական տարածքներից մեկում՝ Էրեբունիում: Հայ արիներն ու հեթանոս ազգայնականները ձոներ են հղել նաեւ մայրաքաղաք Երեւանին՝ Երեւան-Էրեբունի տոնի եւ հայոց մայրաքաղաքի 2795-ամյակի առթիվ:

Շարունակել կարդալ

Garegin Njdeh / ԳարեգինՆժդեհ / Гарегин Нжде (2013) – տեսաժապավեն-video

http://merhayer.net/publ/armmovies/garegin_njdeh_garegin_njhdeh_garegin_nzhde_2013/4-1-0-1653 

Ահա եւ իմ վերջին խօսքը.

– Կþուզէի աչքերս փակել մի ահեղ ճակատամարտում, յաղթութեան թեւերի վրայ, զօրքերիս գոռ աղաղակների մէջ: Սակայն ուր էլ եւ ինչպէս էլ մեռնեմ, թող սիւնեաց իմ նախկին ռազմիկները Խուստուփ լերան սրտի մէջ ամփոփեն իմ մի բուռ աճիւնը:
…Ուր եւ երբ էլ մեռնեմ, հաւատա, իմ ազիզ ժողովուրդ, որ արտաքին վտանգներիդ ժամանակ իմ անհանգիստ հոգին այցի եւ օգնութեան պիտի փութայ իր հայրենի աշխարհին եւ աներեւութաբար քո բանակները առաջնորդէ:
Զինուոր զաւակդ՝ Նժդեհ, 1937թ., Սոֆիա:

* * *

Գարեգին Նժդեհի մասունքը (ոսկորները) Ռուսաստանի Վլադիմիր քաղաքի գերեզմանատնից գաղտնի բերվեց հայրենիք, եւ 30 տարի առաջ՝ 1983թ. հոկտեմբերի 7-ին մասունքից մի մաս վերաթաղվեց Սյունիքի Խուստուփ լեռան լանջին, ինչպես կտակել էր մեծ հայը, որպեսզի նրա հոգին հետեւի ու պաշտպանի հող հայրենին: Մնացյալ մասունքն ամբողջական վերաթաղվել է (1987թ.) Սպիտակավոր վանքի բակում (Վայոց ձորի մարզ, Եղեգնաձոր), որտեղից էլ հետագայում՝ մասունքից տարվել է Կապանի (Սյունիքի մարզ) նժդեհյան հուշահամալիր (2005թ.)՝ արձանագրելով վերաթաղման երրորդություն:
Համալիրի կառուցումը իրականացրել է ՀՀԿ անդամ, նախկին պատգամավոր Սերժ Մկրտչյանը, ով Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանի անմիջական միջնորդությամբ ու մասնակցությամբ՝ բանակցելով Գարեգին Նժդեհի աճյունը հայրենիք տեղափոխած խմբի անդամների (Արցախ Բունիաթյանի (արդեն հանգուցյալ), Գարեգին Մխիթարյանի, Ժորա Բարսեղյանի եւ այլոք) հետ, ստեղծել են հանձնաժողով՝ հիմնական մասունքից մի մաս նշյալ համալիրում վերաթաղելու համար: Նպատակը՝ հուշահամալիրին նա՜եւ ցեղակրոն հայի ու ցեղակրոնության ոգին փոխանցելն էր… եւ այն սրբատեղի դարձնելը:

Կգա՛ նաեւ Նժդեհի հոգու հանգստության օրը եւ «Նեմրութ, Սիփան ու Մասիս ձայն կտան իրար ու կասեն.- Է՛յ, հե՛յ, էլի Հա՜յ ենք, էլի Հայու՜նն ենք»:

Հայ-Արիական տեսանյութեր

- http://www.hayary.org/wph/?p=2617

Պարզաբանում են հայ արիները… Ներկայացնում է ՀԱՄ առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը… Թուրքիան պետք է վերադարձնի հայկական բոլոր բռնազավթված հողերը՝ Հայ Աստվածների կամոք եւ զորությամբ… Հայի Հավատը Արարչական է եւ Հայի Առաքելությունը եւս…
Տեսաժապավենը նկարահանել է թրքուհի երիտասարդ կինոռեժիսորը Երեւանում ու Գառնիում եւ այն ներկայացվել է Թուրքիայում՝ երիտասարդ կինոռեժիսորների փառատոնում: ՀԱՄ պայմանը՝ ներկայացնել տեսաժապավենն առանց աղճատման՝ պահպանվել է…

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ziy3RIAInjw 

Հայ Արիներ – ձոներ եւ փառաբանումներ – Փա՛ռք Հայ Գենին եւ Հայ Աստվածներին…

 http://www.hayary.org/wph/?p=2631

http://www.youtube.com/watch?v=XBbCf5Dqcx0

Արորդիների Հիմներգարան – ՀայԱրիական ձոներ (Փա՛ռք Հայ Աստվածներին)…

http://www.youtube.com/watch?v=Q3UO0a7Epn4

Հայր իմ դու Արա – Աստվածահայր Արա՝ Հայոց Գերագույն Աստված…

http://www.youtube.com/watch?v=P9B1YQVnfoA

Մայր իմ Հրատու – Աստվածամայր Անահիտ՝ Մայրության եւ Պտղաբերումի Հայոց Աստվածուհի

https://www.youtube.com/watch?v=yIbFbu931tA

Չասե՛մ որ ես եմ Արեւ Միհրը – Հայոց Արդարադատության Աստված Միհր…

 – http://www.hayary.org/wph/?p=2484

(,,Կիրակնորյա Հորիզոն,,-,,Շանթ,,)

Ինչպես են նշում Զատիկը հայ քրիստոնյաներն ու հեթանոսները… Զատիկի հովանավորը Մայր Անահիտն է՝ Հայ Աստվածամայրը – Հայ Արիները Գառնիում…

- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X1tKFHgmcHg

Դիակիզում (,,Մարկային գործոն,,-,,Արմենիա,,)

Արմեն Ավետիսյան (ՀԱՄ առաջնորդ) – …«Երբ ասում եմ՝ մեր պետությունը ազգային չէ՝ բոլորն ամեն տեղից վրա են տալիս: Այս երկրում, որն ազգային պետություն չէ, ունեն իրավունք բոլոր միջազգային կազմակերպությունները, համասեռականը, աղանդավորականը, ամենավատ տղեն, ամենավատ աղջիկը… չգիտեմ՝ բոլորն իրենց իրավունքներն ունեն:
Այդ բոլորն ընդունում են, որ Հայը եղել է նախ հեթանոս, հետո՝ քրիստոնյա, բայց Արիադավան Հայերը որեւէ իրավունք չունեն՝ նույնիսկ մեռնելուց կիզվելու իրավունք չունեն:
Ո՞վ է ասել որ էդպես պիտի չլինի, իմ մարմինը պիտի’ կիզվի…

http://www.armeniatv.am/hy/programs/39041/41576

,,Մարդկային գործոն,, (,,Արմենիա,,) – Թողարկում 41 – ՏՈՆԱԿԱՆ ԽԱՌՆԱՇՓՈԹ – ազգային եւ եկեղեցական տոներ.
Քուրմ Մանուկ – Հայ Արիական Միաբանության Քրմական դասի ներկայացուցիչ

http://www.1tv.am/hy/30-07-13—Armenian-Cause 

,,Հայոց հարց,,  (1-TV, Հանրային հեռուստատեսություն) – Տրդատ III Մեծ Արքա. – Քուրմ Մանուկ (Սերգեյ Մանուկյան, ԵՊՀ դասախոս, փիլիսոփայության գ/թ) – Հայ Արիական Միաբանության Քրմական դասի ներկայացուցիչ

 – http://www.youtube.com/watch?v=Lha4s62wxgY

Գառնին հնացած չի – ԳԱՌՆԻ-ն Ապրում է: (մաս 1-ին)

Հայոց Ամանոր – Վահագնի հետ պիտի խոսենք հիմա՝ Աստվածը հին Արիական Հայության: Մի նոր Սուրբ Գիրք պիտի դրվի մեր ժողովրդի ձեռքը՝ Ավետարանն Արիների (Նժդեհ)…

- http://www.youtube.com/watch?v=L3LzBgow7EU

Գառնին հնացած չի – ԳԱՌՆԻ-ն Ապրում է: (մաս 2-րդ)

- http://www.youtube.com/watch?v=BMERBKgu4Ug

Գառնին հնացած չի – ԳԱՌՆԻ-ն Ապրում է: (մաս 3-րդ)

- http://www.youtube.com/watch?v=tePh9eTiBgA

Ամանոր եւ Վահագնի Ծնունդ…

 – https://www.youtube.com/watch?v=geIdzmavv30

ԱրեւԽաչ – Կենաց Ծառ Հավերժ…

- https://www.youtube.com/watch?v=PTtMlLOcD-I

Առյուծ Հայ Ցեղ – Ազգություն Հայոց…

- http://www.youtube.com/watch?v=__qjJ9wX2AU

Տիեզերական Այբբենարան – Հայոց Այբուբեն…

- https://www.youtube.com/watch?v=QtOB-o1bZDs  

Հայոց լեզու – Արարչական լեզու…

- https://www.youtube.com/watch?v=7gDQjiuqmSs

Հայոց Լեզու – Մեր գոյության գրավական…

 – https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=edYndWBV4lA  

Գարեգին Նժդեհ – Բավ է Հայ Ազգ – Բյուր հազարավոր տարիների մի պատմություն, որը պատկանում է Հայ Արիացուն, ոչնչացրել են եւ այդ պատճառով է, որ չենք կարողանում մեր ինքնությունը վերականգնել։ Բայց չպետք է վհատվել, քանի որ մենք գենետիկորեն ներկայացնում ենք Հայ Տեսակը Տիեզերքում։ Անպայման կլինեն Արիորդիք, որ կունենան շնորհ՝ վերականգնելու հզոր մեր նախնյաց մատյանները։ Լիարժեք եւ վերջնականապես երկրում կվերանան այն լկտի վարկածները մեր Ցեղի՝ Հայ տեսակի նկատմամբ…

- https://www.youtube.com/watch?v=AlLIz6Ut2Lw

Գարեգին Նժդեհ – «Ցեղի սիրտը» – Ցեղակրոնություն…

- https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xD10kC3dr5Q#t=136

Գարեգին Նժդեհի երգը…

- https://www.youtube.com/watch?v=lzvDNKQ4X_Q

Գարեգին Նժդեհ – Կյանքի էջէրով…

 https://www.youtube.com/watch?v=F64I-YwS310

Հայաստան Աշխարհ Հայերի – Բնօրրան Դրախտ Հավիտյան – Նեմրութ – Հայ Աստվածներ…

 (երաժշտություն)…

http://www.youtube.com/watch?v=GMSGFr6yVTQ

Նեմրութ (Արեւմտյան Հայաստան) – Հայ Աստվածների Նստավայր (երաժշտություն)…

http://www.youtube.com/watch?v=E3s_OmIYjpo

Հայ-Արիների Հայրենիքը (երաժշտություն)…

http://www.youtube.com/watch?v=GB1zwa6Ef-w&feature=youtu.be

Մայր Անահիտին (երգ-,,Արձագանք,,)…

 http://www.youtube.com/watch?v=sEUwhqA4i18

ՀՀ Վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի հոգեհանգիստը՝ Գառնո տաճարում…

http://www.youtube.com/watch?v=Wz72zT1EsA8

ՀԱՄ առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանի մամլո խոսնակ Արմենուհի Մելքոնյանի ասուլիսը՝ ՀԱՄ առաջնորդի դեմ մահափորձի առիթով…

http://www.youtube.com/watch?v=fjfXk2Y7XqA

Հայ Արիական Միաբանություն (ՀԱՄ)

http://www.youtube.com/watch?v=FelfKoNmEU8

Armenian Aryan Order (AAO)

http://www.youtube.com/watch?v=R3oduzIOCWA

Հեթանոս Հայաստան – Pagan Armenia

http://www.youtube.com/watch?v=Rt9RoqMwxNY

Armeniathe land of Aryans [HD]s

ԱՐՈՐԴԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

Տեսանյութ

Պարզաբանում են հայ արիները… Ներկայացնում է ՀԱՄ առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը… Թուրքիան պետք է վերադարձնի հայկական բոլոր բռնազավթված հողերը՝ Հայ Աստվածների կամոք եւ զորությամբ… Հայի Հավատը Արարչական է եւ Հայի Առաքելությունը եւս…

Շարունակել կարդալ

ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ, ՉՈՐՐՈՐԴ ՃՅՈՒՂ ,ՆԱԽԱԲԱՆ

Ներկայացնում ենք գերմանահայ գիտնական (Սփյուռքում գործող Արեւմտյան Հայաստանի կառավարության անդամ) Արամ Մկրտչյանի աշխատությունը, ով «Լուսանցք» շաբաթաթերթի բարեկամներից է եւ ներկայացնում է պատմա-քաղաքական ու հավատամքային հոդվածներ:

Դիակիզում

Այս հաղորդմանը ՀԱՄ առաջնորդը խոսել է մի քանի անգամ, սակայն խոսքը միայն մեկ անգամ է դրված: Մենք մասամբ վերականգնել ենք Արմեն Ավետիսյանի՝ դիակիզման մասին հաղորդմանն ասված մտքերը .
– ՀԱՄ-ը կողմ է դիակիզմանը եւ հայ արիականներն արդեն ունեն գրված կտակներ… «Մենք հող չենք եղել եւ այստեղ հողաթմբեր չեն նստած, որ հետո հող դառնան… Մենք հուր ենք ծնվել եւ հուր էլ կդառնանք – Վահագնի հրեղեն ծնունդը վկա… Տիեզերքի Արարիչը մարդուն Տիեզերանյութից է ստեղծել, որում բոլոր բնական տարրերը առկա են… Առկա են 5 տարերքների տեսքով – Հուր, Հող, Ջուր, Օդ եւ Եթեր… Մարդը Մարմին, Միտք (ուղեղ) եւ Հոգի եռահամակարգ արարած է եւ մարդու մահից հետո ոչ միայն նրա մարմնին, այլեւ՝ հոգուն ենք հրաժեշտ տալիս, «բարի ճանապարհ» մաղթում դեպի այլ Տիեզերաաշխարհ… Եվ մարդու թաղման ծեսը նաեւ հոգու «բարի ճանապարհի» արարողություն է… Իսկ հոգին հավերժ է… Հայի մարմինը դիակիզումից հետո (մոխրի 1/4-րդ մասը) նաեւ հողին է հանձնվում, կարող է դառնալ շիրիմ-հուշարձան, կամ աճյունասափորի մեջ սերնդե սերունդ օջախում է պահվում… Հայի հեգին քրիստոնյա հոգեւորականները «ի վերին Երուսաղեմ են ուղարկում, բայց արիադավան-հեթանոս հայերի հոգին կամ Երկրում – Հայկական լեռնաշխարհում է հանգրվանում կամ բարձրանում է իր նախնական Տիեզերաաշխարհը… եւ անգամ կարող է վերածնվել նորովի… եթե Երկրում դեռ առաքելություն ունի…»»- ՀԱՄ առաջնորդ Արմեն Ավետիսյան

Շարունակել կարդալ

Հայոց պատմություն, գաղափարներ եւ քաղաքականություն