Օրվա պահոցը. Նոյեմբեր 25, 2021

ԱրԱրիչը ԱրԱրեց ԱրԱրածին ԱրԱրատում ֊ Առաջին ԱրԱրվածը Արիացին էր` Արի Մարդը` Արի Մանը` Արմանը կամ Արմենը… ԱրԱրվեց ԱրԱրատյան Աշխարհը որպես Հայկական Լեռնաշխարհ եւ նրանք ովքեր մնացին ԱրԱրչակնիք եւ Աստվածազարմ Բնօրրանում` մնացին որպես ՀԱՅ֊եր` Հավերժող Առաքելություն Յուրաբնույթ եւ Հայկական Լեռնաշխարհը կոչվեց Հայի Բնօրրան֊Հայրենիք եւ Հայ Աստվածների Երկրային Բնակատեղի / Աստվածների եւ Մարդկանց հանդիպման վայր` Հավիտենական Ուխտի Երկիր / Մարդկության Փրկության Օրրան / Սրբազան Օրենքների Երկիր … Նրանք ովքեր հեռացան Հայկական Լեռնաշխարհից` մնացին որպես Առաջինն ԱրԱրված ԱրԱրածներ` Արիացիներ եւ տարածվեցին աշխարհով մեկ … ընթացքում նաեւ ձուլվեցին այլ ԱրԱրվածների եւ զորացնելով նրանց Գենը` թուլացրեցին իրենց նախնական Գենը… ՀԱՅ֊ի Գենը եղել ու մնում է Տիեզերախորհուրդ Գաղտնագիր… ֊ /Արմեն Ավետիսյան.Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ/

…մենք կարո՛ղ ենք եւ պարտավո՛ր ենք կանգնել մեր Սկզբի Արահետին` ԱրԱրչի Հետքին… …մենք լինելով Նախնական Ազգ, հաղթել ենք հենց իրեն` Ամենազոր Ժամանակին … պարզապես այսօր դա գիտակցել է պետք` ընկալելով ՀԱՅ֊ի (Հավերժող Առաքելություն Յուրաբնույթ) Տիեզերաիմաստ իրողությունը… …մենք եղել ենք ու կանք կյանքի` հանուն լուսի եւ ընդդեմ խավարի պայքարող առաջապահներ, ունենք Գենետիկ֊Ծինաբանական կարողություններ վերագտնելու ՀԱՅ֊ի նախնական Որակները… Ուրեմն` դարձ ի շրջանս յուր… ֊ /Արմեն Ավետիսյան. Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ/