Site updates

English board for english discussions.

Moderator: Supermod

Site updates

Postby Ararat on Fri Oct 05, 2007 12:37 pm

Hi everybody :D
I'm back from long trip in Armenia.

We have some news that we hope will enjoy all those who love pure armenian songs.

Now you can download this songs from our site.
Later we will add more songs

Armenian Gussanakan Music. (Sayat Nova, Djivani )
Ararat
Site Admin
 
Posts: 286
Joined: Sat Jan 06, 2007 9:16 am


Postby Ararat on Fri Oct 05, 2007 1:09 pm

Ararat
Site Admin
 
Posts: 286
Joined: Sat Jan 06, 2007 9:16 am

New songs

Postby Ararat on Sun Oct 14, 2007 2:01 pm

NEW !!!

Patriotic songs of Grigor Hambaryan

http://www.hayary.org/index.php?option= ... &Itemid=92
Ararat
Site Admin
 
Posts: 286
Joined: Sat Jan 06, 2007 9:16 am

Postby Ararat on Sun Oct 21, 2007 11:20 am

Some good Pop music added

Harutyun Pambukchyan aka Dzakh Harut songshttp://www.hayary.org/index.php?option= ... &Itemid=92 Dzakh Harut
Ararat
Site Admin
 
Posts: 286
Joined: Sat Jan 06, 2007 9:16 am

Postby Ararat on Tue Oct 30, 2007 7:44 am

New !

Now there is a video in our site


[url=http://www.hayary.org/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=56]ՀԱՅ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻՆ ԲԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

ՀԱՅ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻՆ ԲԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁ


ԱրԱրիչը ԱրԱրեց ԱրԱրածին ԱրԱրատում և այդ ԱրԱրված Արիածին ԱրԱրածը Արիացին էր՝ Արի Մարդը (Արի Մանը)` Արմանը կամ Արմենը…
Փա՜ռք ԱՐԱՐՉԻՆ, որ Սկիզբն է և Վերջը Ամենայնի, Ամենակարողն է ու Ամենակատարյալը, և Ինքը հենց Տիեզերքն է՝ Տիրոջ Եզերքը…
Հա՜յր իմ ԱրԱրիչ,
Մա՜յր իմ Բնություն,
Տու՜ն իմ Տիեզերք,
Սիրու’մ եմ ես Ձեզ,
Գալի’ս եմ ես Ձեզ,
Կհասնե’մ ես Ձեզ…


[/url]

This is a experimental version
Please give your opinions
Ararat
Site Admin
 
Posts: 286
Joined: Sat Jan 06, 2007 9:16 am

Postby Ararat on Tue Feb 12, 2008 7:58 am

New books

Edmon Khurshudyan
http://www.hayary.org/books/Edmon_Xurshudyan_1.pdf

Gourguen Yanikyan
http://www.hayary.org/books/Gurgen-Yanikyan.rar

Van operation
http://www.hayary.org/books/Van.rar

New photos in the image gallery
Ararat
Site Admin
 
Posts: 286
Joined: Sat Jan 06, 2007 9:16 am


Return to Aryan World

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron