Mtorumner-namak HAMi ghekavarutyany yev forumi masnakicnerin

Կուսակցական կյանք,
հայտարարություններ ու մեկնաբանություններ

Moderators: Supermod, Andranik

Mtorumner-namak HAMi ghekavarutyany yev forumi masnakicnerin

Postby Gowsan on Sun Jun 10, 2007 9:31 am

Barevq bolorqin.

Suyn bac namaks, haskanali patcharrnerov, vorosheci grel latinatarr hayerenov. Qani vor jamanakavorapes chem tesnum hayatarr hayeren bajinnery, vorosheci teghadrel grarrumners ays bajnum. Yethe moderatornery hark hamaren, thogh teghaphoxen im gratzy hamapatasxan bajin. Miayn mek ban em xndrum: komunistakan beranphakelu dzevov gratzs chjnjel, yev gratzis verabervel zusp, voghjamit, arrandz nyarthaynacman, lrjoren mtatzel amen xosqi veraberyal. Naxapes neroghutyun em xndrum xratakan votchi hamar - ughaki vorosh baner aylkerp sharadrel chi linum.

Sksem mi qich herrvic...

Hayrenasirutyuny kareli e tarber kerp vorakel: vorpes hogu kanch, vorpes partavoruytun naxnyac yev apaga serundneri handep, vorpes bnakan mi iravitchak... Indz hamar hayrenasirutyuny misht el nax yev arraj yeghel e patasxanatvutyun. Ayo, hayrenaser linely da nayev shat metz patasxanatvutyun e, qanzi qich e cankanal linel hayrenaser; petq e nayev imanal, the INCHPES linel hayrenaser. Hayrenaserin nayum en, hetevum; nra amen mi sxal asatzy kam aratzy anmijapes veracnum en hayrenasirutyan yev nuynisk hayreniqi dem meghadranqi.

Ayd tesanyunic, mer azgy uni yerku lurj cav. Arrajiny ayn e, vor azgi mi shat zgali mas hayrenasirutyunic i sparr zurk e. Neroghamit yegheq kopit barris hamar, bayc ayd zangvatzy ughaki axorr e, kotoshavor xotakerneri mi hot, vochxari naxiric grethe chtarbervogh. Drancic voch miayn ogut chka, aylev vnasren kan. Bayc ka yev myus cavy: hayrenaser hayeri mi zgali mas el chgiten, the inchpes drsevoren irenc hayrenasirutyuny, yev shat hatchax ynknum en tzayraheghutyunneri mej. Yegheq shat ushadir! Tzayrahegh hayrenasirutyan yev hancagortzuyan mej grethe sahman chka!

Xosqy gnum e xoshor chapseri hancagortzutyan masin - azgi apagayi het xagh u pari masin. Ov karogh e asel, the Hitlery hayrenaser cher? Iharke hayrenaser er! De bayc inchi berec ir ayd tzayrahegh hayrenasirutyuny? Germanian ir taratzqneri grethe kesy korcrec anveradardz, germanakan azgy storacvec, arjanapatutyunic zrkvec, yev minchev hima el gtnvum e shat tzanr hogebanakan tchnshvac vitchakum. Aysorva germanacinery phastoren germanaci el chen - apakoghmnoroshvatz u kosmopolit mi germanaxos zangvatz e. Yev ays hamazgayin agheti patcharry jamanakin germanakan hayrenasirutyan tzayraheghacumn er, yev ayd hayrenaser sharjman ghekavarneri qaghaqakan anherratesutyuny yev anpatasxanatvutyuny.

Uzum enq nuyn bany mer glxin shinel...? Yethe uzum enq, apa xndrem: yes el em tarvatz hay ariakanutyamb, yes el hazar u mi meghq karogh em bardel vorosh mez thshnami azgeri vra (giteq, the um masin e xosqy gnum), yes el em sirum svastikan (gitem, vor nacizmi het voreve arrnchutyun chuni)... Bayc menq ho arrandzin moloraki vra chenq aprum? Mer moloraky Yerkirn e, isk Yerkri vra tirum en sev ujer, aynpisi hzorutyan, vor voreve hay i vitchaki el chi patkeracnel, qani vor menq mer phoqr Hayqum enq phatkvatz yev misht el unecel enq (hima el unenq) negh yev sahmanaphak patkeracum ashxarhi masin. Chenq el patkeracnum ashxarhi chaphsery yev ayntegh gortzogh ujeri hnaravorutyunnery. Ayd sev ujery jamanakin votnatak arecin Germanian, qandecin Sovety, storacrecin yev bajan-bajan arecin Serbian, Iraqy (Saddamy hancagortz er, bayc iren datoghnery irenic el aveli hancagortz en). Yev amenakarevory: ayd sev ujery jamanakin mer Hayqi hogin yev marminy spanecin, mer Hayreniqy grethe yerkragndi yeresic jnjecin. Hrashqov enq gone mi phoqrik patarr pahpanel, ayn el shat xaxut apagayov... Hamozvatz eq, vor patkeracnum eq, the inch hrdehi het eq xaghum ays amen ariakanutyamb...?

Hayeri vra Metz Yegherrn en shinel arrajin herthin ayn patcharrov, vor irakanum henc hayutyunn e ariakan ashxarhi srbutyun srbocy, henc Haykakan Lerrnashxarhn e aryac tuny. Mnacatz ariakan azgery liakatar eshacman yezrin en kangnatz, voch hay en tchanachum, vor el Hayqi nerkayov yev apagayov mtahogvatz en. Isk menq mez noric dem enq talis verohishyal sev ujeri averich harvatznerin, the inch e hamashxarhayin ariakanutyan hamar dosh tanq. Jamanakin nuyn anlurj yev anpatasxanatu dzevov hayeri irenc hamashxarqayin qristoneutyan hamar ein dosh talis. Apushavari zoh gnacin hanun Hisusiki, isk mnacatz "qristonea yeghbayrnery" hima chen el uzum Yegherrny tchanachel. Noric inqners mez nuyn akani mej enq gcum - miak tarberutyuny ayn e, vor hima el hanun ariakanutyan.

Shaterin thvum e, vor lezun mardun trvatz e, vorpiszi na xosi. Amenevin! Lezun trvatz e, vorpisi mardy imana, the inchy vortegh u yerb asi. Ays mi qani tarva ynthacqum Hay Ariakan Miabanutyuny ir hatchax tzayraheghakan hayrenasirutyamb aveli shat vnas e tvel, qan ogut. Mek hreaneri dem ban asel u koghq qashvel, Hayqy dnelov hamashxarhayin hreakanutyan averich thndanothi dem. Mek yezdinerin Hayqic durs "hravirel", vor heto porrnik "ariakan" yevropacinery Hayqi dem inch keght ases thaphen, the ibr Hayqum azgamichyan anhandurjoghakanutyun e. E, heto...? Paronayq, dzez hamarum eq qaghaqagetner; ba ayd dzer anmtatzvatz ararqnery yev asvatzqnery patasxanatu qaghaqakan gortzichin vayel en? ...Heto el ardyunqum yntruytunneri jamanak havaqum eq amenaqich dzaynery (nuynisk hakazgayin HHShneric el aveli qich!)... Imasty vorn e? Inchi eq hasnelu ays amenov?

Minchderr Hay Ariakan Miabanuyuny karogh er unenal shat aveli lurj, tzanrakshirr yev ughaki anphoxarineli der nerkayis hayoc hasarakutyan mej. HAZAR U MI BAN KA ANELU, vor dzezanic baci vochvoq el chi ani! Thvearkem mi qani bnagavar:

1. Azgayin arjeqneri hetazotutyunner, ayd arjeqneri verakangnum, verahastatum, taratzum, masnavorapes astitchanabar kosmopolitizacvogh yev datarkamtacogh yeritasardutyan mej.

2. Naxaqristoneakan hay azgayin havatqi lurj hetazotutyun yev astitchanabar verakangnum. Havatqy azgi ameninchn e. Inchi havatanq, dran el hasnelu enq. Qristonea hayery, ynkatz qristoneutyan otaratzin steri mej, havatum ein yetmahva kyanqin - ay de 1915 thvin da el stacan! Vaghuc yekel e jamanaky amen tesaki mijinarevelyan otaratzin steri phoxaren, sksel havatal hayoc amenakarogh Asttzon yev araratyan dicerin, nranc ujin yev pharrqin. Uj yev pharrq el kstananq!

3. Aysorva Hayqi tzaxvatz bolor (!) qaghaqakan kusakcutyunneric mer azgy ughaki zzvel yev hognel e. Kasharraker karravaruytun yev porrnik (naxkin kasharraker) ynddimutyun. Mardik stipvatz en yntrel esheri u avanakneri mej, minchderr dranq nuynn axorrn en. Vaghuc arden ka pahanj nor, yerror yev hiravi azgain hayrenasirakan uji!

4. Mshakuthayin bnagavarrum tirum e mi ahavor iravitchak. Mer mtavorakamutyuny yst eutyamb apazgayin e (rrusaxos, rrusamol, otaramol) yev ughaki thas. Mtavorakanneri metz masy irenq irencov en tarvatz, irenc manr-munr biznesrenov, artaqinic el vochnchutyan tpavorutyun en thoghum. Sorovabar, mtavorakanutyuny petq e azgy arrajnordi, de bayc mer mtavorakan kochecyalnery irenq irenc chen karoghanum arrajnordel, azgic el, azgayin arjeqneric el shat herru en. Vaghuc kariq ka azgy sharjogh mi nor uji.

Sranq ughaki mi qani bnagavarrner en, vortegh ka hratap pahanj mi lurj, laynamit, kshrradatvatz nor qaghaqakan yev hogevor uji. Hima duq aseq, baci dzezanic, el ov karogh e standznel ayd verohishial derery? Duq karogh eq hiravi darrnal azgi huysy yev apagan! Bayc dra hamar petq e amen gnov xusaphel qaghaqakan anpatasxanatvutyunic - lini da haytararutyunnerum, the nuynisk asy forumum qnnarkumnerum. Amen asvatz yev arvatzy naxapes petq e lrjoren mtatzvi, chaphvi u dzevvi, lini qaghaqakakapes graget, patasxanatu, uurk amen tesaki tzayraheghutyunneric yev chaphazancumneric. Hamozvatz em, apagayum, mi qani serund heto, kga jamanak, yerb "ari" kam "ariakan" barrery" chen ynkalvi vorpes fashizm, yerb svastikan chi patkervi vorpes hitlerakanutyun. BAYC AYD JAMANAKY DERR CHI YEKEL. Qaghaqakan gragitutyuny pahanjum e voch jamanakic yet mnal, bayc voch el jamanakic arraj ynknel. Ameninch ir teghum, ir jamin. Ov e unak ancnel 100 mghon yerkaruthamb tchanaparhy - vra-vra vazoghy the hangist qayloghy? Vazoghi shunchi ayd tchanaparhi kesin el chi heriqi, isk qayloghy ayd tchanaparhi yerrapatikn el kancni.

Yekeq qaylenq miasin, hayrenakicner. Asatzners mi ynkaleq vorpes charasirt meghadranqner kam indzanic imastun dzevacnelu phorc, inqs im therutyunnery unem, imastuni kargavitchaki el Astvatz ta gone kyanqis verjum hasnem. Very asatzners srtis cav e, ankeghtzutyan mi xosq. Koghqic tesnum em, vor lav ban eq uzum anel - himqy, skzbunqnery, mtadrutyunnery - bolory shat lavn en yev tchisht. Cavoq, dzevn e sxal, jamanaki yev ashxarhum tirogh ujeri hzorutyan masin patkeracumnern en anbavarar. Yev ardyunqum, chka hstak patkeracum, the ays ameny inch vtangneri karogh e hangecnel, yev the arden inch irakan vnasner e berel. Fashist AMNy chi asum, vor inqy fashist e. Rasist Yevropan chi asum vor inqy rasist e. Sfathy aryunot thurq arrnaxum mardaspany chi asum, vor inqy mardaspan e. ...Mez el petq che ayspes parzamtoren bacahaytel mer inchutyuny.

Menq voch fashist enq, voch rasist, voch el mardaspan. Bayc henc dra hamar el mez atum en, yev phordzelu en amen kerp mez fashits u rasist nerkayacnel - henc irenq fashist u rasistnery! Yekeq gone chognenq mer thshnaminerin irenc ayd keghtot gortzerum.
Gowsan
 
Posts: 1
Joined: Sun Jun 10, 2007 8:07 am

Postby HayAry on Mon Jun 11, 2007 2:08 pm

Hargeli Gowsan-in.

Shnorhakal enq namaki ev ankexcutian hamar. Henc skzbic nshenq, vor cer unecac texekutiunnere Hai Ariakan Miabanutian cairahexutian masin xist chapazancvac en. Ezdinerin kam hreanerin vtarelu koch HAM-e erbeq chi arel, da cer nshac otarahach mamuli sarqac gorceric e. HAM arajnord Armen Avetisiani datavarutian jamanak ezdinere herqel en aid sin tesakete ev pndel en, vor ishxanutiunnern en sarqum hai-ezdiakan tshnamutiun (naieceq A. Avetisiani datavarakan niutere), nuinn arel en qrdere, isk hreanere arhasarak xusapel en dataran galuc, qanzi aseliq chunein. Kariq chka turq talu otari apatexekatvutiane, nuine porcum en bardel HAM-i vra qristoneutian, axandavorutian, hamaserakanutian dem paiqari paragaium, karox eq naiel tekuz henc verjers <Lusantck> tertin tvac A. Avetisiani harcazruice, vore texadrvac e mer kaiqi haikakan bajnum. Menq chshmartutiun asele cairahexutiun chenq hamarum. Te fashist AMN-n kam rasist Evropan vonc en nerkaianum u irenc vonc en chanachum, voch meki hamar el gaxtniq che. Chenq karcum, te mec norutiun eq haitnaberel. Karox eq mijazgain kaiqerum tesnel, te inchpes en Bushin fashist anvanum. Ainpes vor, voch voq vochinch chi karox taqcnel aisorva ashxarhum. Ete karcum eq, te menq joxovrdavar goralov araj kgnanq, ev mez kmatucen mer uzace, apa mnum e zarmanal nman mtacelakerpi vra... Aio, menq parz asum enq ovqer enq ev aisor mer koxqin unenq slavona-ariakan dashinqi 8 erkrneric gorcenkerner (Rusastan, Ukraina, Belarus, Serbia, Chexia, Slovakia, Lehastan, Bulxaria), gorcenkerner unenq arden ariakan ail erkrneric (Iran, Tajikstan, Hndkastan, Siria-Libanan), herahar kaper kan evropakan mi sharq erkrneri het. Mer <cairahex> gaxaparaxosutiamb menq kaper enq hastatel mer spiurqian ojaxneri het (Rusastan, Vrastan, Ukraina, Belarus, Iran, AMN, Kanada, Hunastan, Fransia, Germania eu ailn).
Parzapes zarmanum enq, te aid inchpes e voroshvum cairahexutian astichane ev um e aid iravunqe trvac, aid ovqer piti voroshen jamanake ekel e te voch . Mez mer Astvacnere mer gorcelu jamanakn en tvel ev menq kgorcenq minchev herananq ajs kianqic... Hajordiv tox mtacen ekoxnere. Menq chenq mtacum mer jamanake zur vatnel ain patcharov, vor vomanq xarxapum en jamanaki mej kam chen koxmnoroshvum. Menq hamozvac enq mer gorci chshmartutian mej ev sharunakelu enq. Amenalav u amenachshgrit gorc anoxnerin el xratoxner en gtnvelu. Menq dra jamanake chunenq. Menq havatum enq haiutian haxtanakin ev mer Astvacneri veradarcin.
Shnorhakal enq cer xorhurdneri hamar, voroncic shaterov arden zbaxvum enq.
Inch mnum e beran pakelun, apa sa mer kaiqn e ev menq ain bacel enq mer gaxaparnere taracelu hamar ev ete voreve mi ban hakasi mer gaxaparaxosutiane, apa ain chi karox tex unenal mer kaiqum, dra hamar shat ail kaiqer kan. Menq chenq patrastvum mer dramamijocnere caxsel mer dem xosacoxneri ambione darnalu hamar. Dranq liqe ail hnaravorutiunner unen Menq voch te vaxenum enq cer kam voreve meki xosqic (tekuz hatu), ail parzapes inqners mer hakaqarozchutiamb zbaxvelu mitq chunenq.
Cer namakum gone araijm nman mitum chenq tesnum. Hetagan cuic kta.

Hai Ariakan Miabanutian
lratvakan kentron
HayAry
 
Posts: 2
Joined: Wed Jan 10, 2007 10:54 am

Postby HayAry on Wed Jun 13, 2007 6:56 pm

Het grutiamb avelacnenq, vor dzer agresiv <verlucutiunneric> mi qanisin chpatasxanecinq, vorovhetev parzapes piti aseinq ain… inche hacheli cher linelu dzer akanji hamar.
Ais angam patasxanum enq miain mekin, ete dzer nmannere chen imanum te Haiastanum inchpes en <ancnum> entrutiunnere ev inchu azgainakanneri dzainere <prtecin> boloric shat, HHSHic el shat (vorovhetev irenq el nuin HHSHn en, bolorn el naxkin HHSHakanner en), apa duq voch miain verlucelu, ailev xorhurd talu baroiakan iravunqe chuneq. Naxord AJ entrutiunnerum miain Abovian qaxaqum ariakan-azgainakannere shurj 7 hazar dzain en havaqel, voric miain 700-n er mnacel. Ain taracqum, vortex qvearkum er HAB hramanatar Razmik Vasiliany (ov ir Hai Arineri Bruncqov naxentrakan dashinqi mej er) ir entaniqi, harazatneri u enkerneri het, 0 dzain ein toxel… stacvum e mardn inqn iren dzain chi tvel???
Mi xosqov, hachax um dzaine taq texic e durs galis, taq-taq el xosum en…
HayAry
 
Posts: 2
Joined: Wed Jan 10, 2007 10:54 am

Postby Andranik on Mon Jul 09, 2007 10:07 am

Voxjuyn Aryac!
Verjapes mi poqr jhamanak unem mi tetev masnakcutyan hamar:
Chnayac Govsani artahaytac vorosh voch ha&eli mtqerin, @ndhanur armamb nra mtahogutyunner@ hratap en, ev mez el xort chen:
Iskapes mer kazmakerputyan masin kan nman tpavorutyunner, voronq shat depqerum uxxaki chen, ayl beranic beran ancac, u inch xosq, mecav masamb nengabar horinvac:
Karcum em arzhe shnorhakal linel Govsanic nra iroq Ariin vayel uxxaxosutyan hamar:
Inch verabervum e nra nshac arajnahert aneliqnerin, apa drancum ahagin hamahnchutyun ka mer koxmic arden isk dzernarkvac u naxatesvac qaylerin, ev dranq iskapes shat karevor en:
ԱՐԱՐԵԼ - ՊԱՀՊԱՆԵԼ - ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ
Andranik
 
Posts: 36
Joined: Sat Jan 27, 2007 2:50 pm


Return to Հայ Արիական Կուսակցություն

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron