Օրվա պահոցը. Հունվար 16, 2022

Գառնո արիադավան֊հեթանոսական տաճարը` լավագույն հին ճարտարապետական հուշարձանների ցանկում…

Վեևականգնե՛նք Հայ Աստվածների Երկրային Տունը` Հայերի Բնօրրանը` Հայկական Լեռնաշխարհը ֊ Տաճար առ Տաճար… 

Արիադավան Մալր Տաճարի կառուցումը քաղաքամայր Երեւանում (եւ Հայոց Տիեզերահաս Ազգային Հավատի պետականորեն ճանաչումը Հայաստանում) նոր իրողություններ կստեղծի ոչ միայն տարածաշրջանի կրոնա֊քաղաքական օրակարգում, այլեւ` համաշխարհային խնդրահարույց ռազմա֊քաղաքական բացահայտ եւ գաղտնի գործող շրջանակնեում…

֊ Հնարավոր է վերոնշյալ նոր իրողությունները առաջ գան Գառնո Արիադավան Տաճարի  Հոգեւոր վերագործարկմամբ` գործող կամ անգամ կիսագործող (Քրմաբնակ) Տաճար դարձնելու առումով…   Շարունակել կարդալ