ՀՀԱԿ եւ ՀԱՑԴ հաշվետու հայտարարություններ

ՀՀԱԿ հայտարարություն-1

Հայաստանի «Հայ-Արիական» կուսակցության (ՀՀԱԿ) Գերագույն Խորհուրդը հայտարարում է, որ ՀՀԱԿ-ը 2010թ.՝ տարվա ընթացքում, որեւէ ֆինանսա-կան գործունեություն, դրամական ու գույքային ելումուտ չի իրականացրել եւ իր ֆինանսական հաշվեկշռում չունի գումար:
ՀՀԱԿ 2010թ. ֆինանսական հաշվեկշիռը զրոյական է եւ ըստ օրենքի՝ այս մասին հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարա-րություն 2011թ. հունվարի 17-ին:

Նախարարություն է ներկայացվել ՀՀԱԿ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը՝ 2010թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի հա-մար: Հաշվետվությունը ներկայացվել է «Կուսակցությունների կողմից ՀՀ արդարադատության նախարարություն ֆինանսական հաշվետվություննե-րի ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» փաստաթղթի պահանջների համաձայն:

ՀՀԱԿ Գերագույն Խորհուրդ

* * *

ՀՀԱԿ հայտարարություն-2

Հայաստանի «Հայ-Արիական» կուսակցության (ՀՀԱԿ) Գերագույն Խորհուրդը հայտարարում է, որ ՀՀԱԿ-ը 2010թ.՝ տարվա ընթացքում, հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում որեւէ ֆինանսական գործունեություն, դրամական ու գույքային ելումուտ չի իրականացրել եւ իր ֆի-նանսական հաշվեկշռում չունի գումար:
Հայաստանի Հայ-Արիական կուսակցության (ՀՀԱԿ) Գերագույն Խորհուրդը հայտարարում է, որ ըստ օրենքի՝ 2011թ. հունվարի 18-ին ՀՀ հարկային ծառայություն (Կոտայքի տարածքային տեսչություն) է ներկայացրել իր տարեկան հաշվետվությունը («Հաշվապահական հաշվեկշիռ», «Ֆինանսական արդ-յունքների մասին հաշվետվություն», «Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն», «Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն», «Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթություններ»):

ՀՀԱԿ Գերագույն Խորհուրդ

* * *

Հայտարարություն

Հայաստանի «Հայ Արիական-Ցեղապաշտական» դաշինք (ՀԱՑԴ) հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է, որ ՀԱՑԴ-ն 2010թ.՝ տարվա ընթացքում, հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում որեւէ ֆինանսական գործունեություն, դրամական ու գույքային ելումուտ չի իրականա-ցրել եւ իր ֆինանսական հաշվեկշռում չունի գումար:
ՀԱՑԴ հ/կ-ն հայտարարում է, որ ըստ օրենքի՝ 2011թ. հունվարի 18-ին ՀՀ հարկային ծառայություն (Կոտայքի տարածքային տեսչություն) է ներ-կայացրել իր տարեկան հաշվետվությունը («Հաշվապահական հաշվեկշիռ», «Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն», «Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն», «Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն», «Ֆինանսական հաշվետվություննե-րին կից ծանոթություններ»):

ՀԱՑԴ հ/կ

«Լուսանցք» թիվ 2 (178), 2011թ.
Կարդացեք «Լուսանցք»-ի PDF տարբերակները www.hayary.org -ի «Մամուլ» բաժնում www.pressinfo.am -ի «Բեռնում» բաժնում

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։