Տիեզերաազդակ, որ վերադառնում է ի շրջանս յուր… – Եվ Տիեզերքի Դրական Ազդեցությունը – Բարի Ուժը Երկիր մոլորակ կվերադառնա միայն ՀԱՅ-ի, որպես Հայկական Լեռնաշխարհի Տերը վերադարձի դեպքում… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

ԱրԱրիչը ԱրԱրեց ԱրԱրածին ԱրԱրատում եւ Առաջին Արիածին ԱրԱրածը Արիացին էր՝ Արի Մարդը՝ Արի Մանը՝ Արմանը կամ Արմենը

ԱրԱրատը Արիական Ցեղի Նախահայրենիքն է եւ Հավերժական Հայրենիքը Երկնի ու Երկրի Ոգեղեն Ծնունդ Առաջին ԱրԱրածների, որ  ՀԱՅ(Ա)-(Ա-Առաջին ՀԱՅ) կամ ՀԱՅ(Ր) ԱՍՏԾՈ)-Բոլոր Աստվածների Հայր) ԱՐԱՐՉԻ ՊՏՈւՂԸ… Եվ ԱրԱրատում ԱրԱրված ԱրԱրածը Բնույթով ու Էությամբ ՀԱՅ-ԱՐիացի է

Նրանք, ովքեր պատմության անդաստաններում հեռացան Նախահայրենիքից, կրեցին Արի կամ Արիա-Արիացի կոչվելու իրավունքը, իսկ նրանք, ովքեր մնացին Նախահայրենիքում՝ ԱրԱրչական Աստվածային Տարածքում, կոչվեցին՝ ՀԱՅ (Հավերժող Առաքելություն Յուրաբնույթ)՝ ՀԱՅ(Ա) – ԱՐԱՐԻՉ-(ՀԱՅՐ)ԱՍՏԾՈ անունով

Եվ Բնօրրանն էլ նրանց կոչվեց Հայրերի-Հայերի Երկիր՝ Հայրենիք-Հայ(ր)աստանԵվ Հայ(ր)երն են  Մարդկության Հայրերը՝ Նախնիները

Հայերն են, որ ունեն ԱրԱրիչ Տի-Եզերքի՝ Տիրոջ Եզերքի(ց) Ծագում ու ըստ այդմ՝ ԱրԱրչական Առաքելություն…  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218414592474199&set=pcb.218414945807497&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBEyNeLoeOq3e1pi6lQqxoGwtNsbcjDfQN5KCJruwSl6bxAhv-g51RCsqfKWXQ9nPX9ih_MvlDlKM2i – Տիեզերաազդակ, որ վերադառնում է ի շրջանս յուր… – (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Վաղ շրջանի մեկնություններում հաճախ է Արմենիան (Արմենների Երկիրը) նույնացվում Հայքի հետ, քանզի Առաջին Արիածին ԱրԱրածը՝ ՀԱՅ-ը եղել ու մնում է բնիկը Արարատյան Աշխարհի, որ Հայկական Լեռնաշխարհն է… Իսկ Արարատ-Արատտա-Արմենիա-Հայաստան նույնությունը վաղուց մեկնության կարիք չունի

Հայկական Լեռնաշխարհում է հիշատակվում Եդեմ-Դրախտը, որից ելնող չորս գետերն են՝ Արածանի-Եփրատը, Տիգրիսը, Արաքսն ու Ուղքիսը (Ճորոխ): Այնտեղ արարվեցին մարդկության առաջնեկները, ինչից էլ ակնհայտ է, որ բնածին ազգերի աշխարհածնության պատկերացումներում Հայք-Հայաստանն ընկալվել է իբրեւ Սրբազան Վայր, Սրբազան Օրենքների Երկիր, որտեղ արարվել է մարդկությունը, վերածնունդ ապրել (փրկվել աշխարհակործան ջրհեղեղից), որտեղ կնքվել է Աստծո ու Մարդկության Հավիտենական Ուխտը, ինչը այս Բնօրրանը նաեւ Աստվածների Բնակատեղի է դարձրել… որտեղ ստեղծվել են Արարչադիր Օրենքները՝ Արարչակնիք Տիեզերակարգը

…Եվ Տիեզերքի Դրական Ազդեցությունը – Բարի Ուժը Երկիր մոլորակ կվերադառնա միայն ՀԱՅ-ի, որպես Հայկական Լեռնաշխարհի Տերը վերադարձի դեպքում… Հայկական Լեռնաշխարհը Տիեզերաազդակ է, երբ իր Տերն է տերը Արարչատուր Բնօրրանում… Այլապես մոլորակը կշարունակի մնալ երկնային ու երկրային Չարի տիրույթում՝ իր բոլոր բացասական հետեւանքներով, մինչեւ…

Սակայն ամեն բան վերադառնում է ի շրջանս յուր, քանզի Տիեզերական Գարունն ընթացքի մեջ է եւ ՀԱՅ-ն արթնանում է Տիեզերական Ձմռան խորը նիրհից…

Փա՛ռք Տիեզերքի Արարչին եւ Հայ Աստվածներին:

Փա՛ռք Հային ու Հայքին: – www.hayary.org

Այս գրառումը հրապարակվել է Արվեստ, Հ.Ա.Մ., Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։