Խորագրերի պահոցը. Հայտարարություններ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՅ ֊ Հավերժող Առաքելություն Յուրաբնույթ… ՀԱՅ֊ը Տիեզերատեսակ է, որ ունի Հայ Աստվածների եւ Հոգե֊Ոգեղեն Տիեզերաաշխարհներ, ինչպեսեւ Երկիր Մոլորակ` Հայ Ազգի եւ Մարդու Աշխարհ… ՀԱՅ֊ը Համակարգ(ային)֊Տեսակ է.. (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

ՀԱՅ֊ը Տիեզերատեսակ է, որ իր մեջ կրում է Բնության ոչ թե 4, այլ 5 Տարերքներ` Հող, Օդ, Ջուր, Հուր, Եթեր… երբ առկա է Եթերը, Ջուրը Կրակը չի հանգցնում, Օդը Հողը չի չորացնում… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

…Մարդ Մնացած Մարդկանց ուղղված… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ) /…Տիեզերքում էլի կյանքեր կան ֊ եթե մեկ բաժակ ջրում կան կյանքեր, ապա Տիեզերքում առավել եւս… ֊ չնայած երկու դեպքում էլ մենք մարդկային աչքերով դա չենք տեսնում… Բայց մի բան հստակ է` Տիեզերական Կյանքերն այդ ինքնատիպ են ֊յուրօրինակ… Որպես Մարդ Արարած. որպես Մարդ Տեսակ մենք կարող ենք լինել միայն Երկիր Մոլորակում… / Անհնար է Արարչակարգի Առանցքի Աստիճանակարգում (Արարիչ֊Աստված֊Մարդ) մենք “չտեսնենք” այլ Մարդկանց… / Մենք չենք տեսնում նաեւ Աստվածներին (եւ Հոգե֊Ոգեղեն Էակներին) եւ Արարչին, սակայն գիտենք Նրանց Գոյության մասին եւ Եռահամակարգ Բնածին Մարդ Արարածի կարգավիճակը թույլ է տալիս տարաբնույթ շփումներ… …այլ Արարածներ (ինչպես շատերին այլմոլորակայիններ ենք ասում) կան եւ Նրանք էլ իրենց գործառույթներն ունեն Տիեզերքում եւ Արարչական Առանցքի հետ շփումն անուղղակի է ու բացառսպես հրահանգավորված Վերին Էության կողմից (նպատսկները բազմազան են)… _ Նրանց կողմից Մոլորակի ու Մարդկությսն ոչնչացման աղմուկ֊աղաղակը հիմնականում կեղծ նպատակային շահարկում է, ինչպես մերթ ընդ մերթ հնչեցվող աշխարհի վերջերը… / Այս մասին նշել ենք, որ Հին Աշխարհի “գուշակությունները” ոչ թե մոլորակի վերջի, այլ աշխարհում հաստատված չարի իշխանության վերջի մասին է ֊ մարդկանց կողմից ընդունված հակաբնական երեւույթների կործանման մասին է… …իսկ մոլորակը կարող է կործանվել մարդկանց հակաբնական, մարդատյաց եւ եսակենտրոն ապրելակերպից… / այլապես մոլորակը ցայսօր էլ տիեզերական աղետներից պաշտպանվում է Աստվածների եւ Տիեզերածին այլ երեւույթների կողմից… Պարզապես Մարդը պիտի վերադառնա իր ՄԱՐԴ Առաքելությանը, որտեղ ՀԱՅ֊ն իր հաստատուն դերն ունի` որպես Հավերժող Առաքելություն Յուրաբնույթ… եւ սա պիտի նաեւ մարդկությունը հասկանա ֊ ըմբռնի ընդհանուր փրկության համապատկերում ֊ այնպես, ինչպես հիշում է Նոյան Տապանի փրկության մասին Արարատյան Աշխարհում (իրականում Նոյն իր Տապանով փրկվել է համաշխարհային ջրածածկից դուրս մնացած Արարտյան լեռների (փաստացի` Մասիսների) շրջակա տարածքում բնակվող Բնիկների` Հայերի կոցմից եւ մեր նախնին չէ Նոյը, այլ` վերածնված մարդկություն ասվածի ֊ մեր նախնիները եղել ու կան Հայերը` Հայ Աստվածամարդիկ, որ բառացի փրկսրար են եղել Արարատում` Նոյան Ջրհեղեղից առաջ էլ եւ ոչ մեկ անգամ ու ոչ միայն Ջրհեղեղից…)… / Իսկ Մեծ ու Փոքր Մասիսները Տիեզերաազդակ Կայաններ են, որ կգործեն միայն իրենց Բնիկների` Հայերի ներկայության պայմաններում, ոչ արհեստածին ու անհայրենիք թուրքերի կամ այլոց… Հայոց Բնօրրանը միայն Հայերի Հայրենիքն է` Արարչակնիք եւ Աստվածազարմ…

Տիեզերքում բոլոր Արարածներն ունեն իրենց Կեսը` Արական եւ Իգական Կեսեր են, որ Տիեզերքում Մեկ Ամբողջություն են (Արարչի Կամոք) եւ այդ Ամբողջությունն է որ առաջնորդվելով ԱրԷգԱկ֊ի Սկզբունքով (Արական եւ Ի(Է)գական Ակունք)` կարողանում է Մտքի արագությամբ Հոգուն հասցնել Տիեզերքի Անհունները… Աստվածային, Հոգե֊Ոգեղեն Տիեզերաաշխարհներ… մինչեւ Ամենայն Ստեղծիի` Տիեզերքն Արարողի` Արարչի Տիրույթներ… Բայց կա մի բայց… որ որեւէ Արարած իր Կեսին կարող է չհանդիպել Երկրում ֊ հանդիպի Վերին Կյանքում` որեւէ Տիեզերաաշխարհում… եւ կարող է առհասարակ չհանդիպել… / Երկու Կեսերի հանդիպում֊միաձուլումը Բացարձակ Սիրո Արդյունք է (որ պարուրված է Գենետիկ֊Ծինավանական Հիշողությամբ (Բոլոր Երկնա֊Երկրային Կյանքերի)) ֊ երբեմն գուցե նաեւ Երջանիկ Պատահականության Հետեւանք ՞՞՞ … (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Ծնունդ֊Կյանք֊Մահ֊Ծնունդ… Բնականություն֊Բնազդեցություն֊Բնապաշտություն … ֊ …Դիակիզումը` որպես Բնազգացական Ծես ֊ Մարմնի Միաձուլում Բնության Տարերքներին` Հող, Օդ, Ջուր, Հուր ֊ Հոգու Միաձուլում` Եթերին… (Արմեն Ացետիսյամ, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ) Դիակիզումը` որպես Բնապաշտական Ծես ֊ Մարմնի Միաձուլում Բնության Տարերքներին` Հող, Օդ, Ջուր, Հուր ֊ Հոգու Միաձուլում` Եթերին… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Կյանքը ինչպես ստեղծարար, այնպես էլ կործանարար ֊ կործանման գործընթաց է Ծննդի եւ Մահվան (Ծնունդ֊Կյանք֊Մահ) միջեւ… եւ Հավերժության Ճանապարհ է` Ծնունդ֊Մահ֊Ծնունդ֊Մահ֊Ծնունդ… պարբերության` Հավերժական Պտույտի մեջ… (Արմեն Ավետիայան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Եռահամակարգ (Մարմին֊Միտք֊Հոգի) Արարչածին Մարդը պետք է գործի Սիրտ֊Ուղեղ֊Հոգի Զգացողությունների Համադրությամբ… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Արարչի Արարչական Արարումը Սիրո Բացարձակ Դրսեւորում է ֊ Տիեզերքը Սիրո Արդյունք է եւ Արարիչը Տիեզերքն Արարել է Սիրո Արական (Արու) եւ Իգական (Էգ) Երկսեռ Սկզբունքով… /Տիեզերքում Ամեն Արարած իր Բացարձակ Սիրո Կեսն Ունի` Ամբողջանալու ֊ Արարչահաս Լինելու Նպատակով Արարված… Աստվածները Արարչի Զավակներն են եւ Աստված Սեր է ֊ եւ ո՛չ` Վախ ու Ատելություն… Արարչական Սիրո Դրսեւորում է, որ Տիեզերածին Հոգին Հանգրվանում է Երկնային Աշխարհներում… / Բացարձակ Սերն է Ուղղորդում Արարչածին Հոգուն դեպի Իր Տեսակի Հեգե֊Ոգեղեն Տիեզերաաշխարհ ֊ Դեպի Իր Աստվածները… Բնածին Ազգը Երկրային Աշխարհում Հարատեւում է Տեսակի Ինքնության եւ Առաքելության Սիրո Հաստատմամբ… Բնածին Մարդը Մնում է Արարիչ֊Աստվածներ֊Մարդիկ (Ազգեր) Արարչական Առանցքին Կանգնած` Մարդարար Բացարձակ Սիրո Ընկալմամբ… Արական եւ Իգական Բացարձակ Սիրո` Երկու Տիեզերածին Հոգի֊Կեսերի Ձուլմամբ Է Տիեզերական Արահետը Հասցնում Տիեզերքի Միջուկին` Սիրո Բացարձակ Ակունքին ֊ Տանում Դեպի ԱՄԵՆԱՅՆՆ ԱՐԱՐՈՂԸ` ԱՐԱՐԻՉԸ… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին, Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անգաղորդ է իմ հոգին, Հեռացել ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր, Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է իմ հոգին։ ֊ Հովհաննես Թումանյան/1922թ.

Միտքը Տիեզերքինն է ֊ Տիեզերքն ամփոփված է Մտքի մեջ… / Տիրապետի՛ր Մտքիդ.. (Հայ֊Արիական Կենսադրույթ) Նույնը` թումանյանական կենսադրույթներում.֊ Հոգիս` տանը հաստատվել Տիեզերքն է ողջ պատել, Տիեզերքի տերն եմ ես Ո՞վ է արդյոք նկատել։

…սերնդափոխության եւ սերնդակրթության թումանյանական գաղափար.֊ Հին աշխարհքը ամեն օր Հազար մարդ է մտնում նոր, Հազար տարվա փորձն ու գործ Սկավում է ամեն օր։

Ազգային բնորոշումներում եւ տարաբնույթ հարցերում այսօր առաջնորդվում ենք գաղափարախոս եւ ինաստասեր, ազգային, պետական, ու ռազմական գործիչ Գարեգին Նժդեհի` Ցեղ(Ազգ) / ժողովուրդ/ Ազգի տականք ճշմարիտ մեկնությամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս տարանջատել ազգայինն ապազգայինից, ինչպեսեւ` Աստվածայինը` աստվածաշահարկումներից, մարդկայինը` հակամարդկայինից, բնականն անբնականից֊արհեստականից… միաժամանակ` ժողովրդականն ամբոխավարությունից, ազգի տականքին` բոլորից, որի համար ազգադավության ու հայրենալքության, բարոյազրկության եւ հոգեխեղման սահմանն անցնելը կատարվում է առանց ջանքերի,առանց օտարների ֊ անգամ մեր թշնամիների շահերին համահունչ… Ազգի տարաբաժանման մասին խոսել է նաեւ Ամենայն Հայոց բանաստեղծը` Հովհաննես Թումանյանը, ով հստակ բնորոշել է իր ժամանակաշրջանի հայության շերտերը, ինչը ցավռք, այսօր էլ մնում է իրականդւթյուն մեր կյանքում… Հովհաննես Թումանյանի “Կյանքեր” դասակարգումը (Հրայր Ուլուբաբյանի ներկայացմամբ) տալիս է հետեւյալ շարքը` 1.անձնական կյանք, 2.թայֆայական կյանք, 3.կուսակցական կյանք, 4.դասակարգային կյանք, 5.պետական կյանք, 6.ազգային կյանք, 7.մարդկային կյանք, 8.տիեզերական կյանք։ Վստահաբար մեր շատ Հայ Մեծեր եւս կունենան նման մտածումներ եւ հետաքրքիր կլինի իմանալ նաեւ դրանք` այսօրվա իրավիճակի հետ համեմատելով… ՀԱ՛Յ մնանք, եթե ոչ մեծատառերով, ապա գոնե մեծատառով` Հայ… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Հավերժ փա՛ռք բոլոր ժամանակների բոլոր Նվիրյալ Հայորդիներին եւ Սրբազան Նահատակներին…

1990֊2020թթ.Արցախյան 3 պատերազմներով եւ պետականակերտման ճանապարհով անցած իմ տարբեր տարիքի (3 սերունդ) մարտական ընկերներ` պատրաստվե՛նք  հայրենատիրման եւս մեկ ցատկի, այս անգամ Հաղթական եւ նոր ազատագրական հաջողություններով…

Հայ Աստվածները մեզ առողջություն տան եւ մեզ հետ լինեն…

Հավերժ փա՛ռք Արցախյան 3 պատերազմներում նահատակված, վիրավորված, անհետ կորած, գերեվարված, մեր թիկունքը պահած բոլոր հայերին` Հայաստան֊Արցախում, թե Սփյուռքում…

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՆ` ՄԻ՛ՇՏ ՊԱՏՐԱՍՏ…

(Միշտ Հայ Կամավորական,

Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ` Արմեն Ավետիսյան)

Երբ որեւէ Հայի հետ Գենետիկ Կապ ես զգում, ապա զգում ես նաեւ, որ ձեր երկուսի ձեռքերը կապվել են իրար ԱԶԳ֊կապով` ԱԶԳ֊ի համար բահ, գրիչ եւ զենք վերցնելու նպատակով… / հետո զգում ես, որ կապվել են նաեւ ձեր ոտքերը` ՀԱՅՐԵՆԻՔ֊կապով` ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ համար օրն ի բուն վազելու եւ գործելու նպատակով… Սիրտդ֊Ուղեղդ֊Հոգիդ հաստատում են դա եւ ձեր կապն այլեւս Տիեզերակապ է` Համայն Հայ Տեսակի, Երկնային եւ Երկնային… Զորավո՛ր է Հայի Գենը… / Փա՛ռք Հային ու Հայքին… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Գարեգին Նժդեհի եւ Հովհաննես Թումանյանի ազգային բնորոշումները…

Ազգային բնորոշումներում եւ տարաբնույթ հարցերում այսօր առաջնորդվում ենք գաղափարախոս եւ իմաստասեր, ազգային, պետական, ու ռազմական գործիչ Գարեգին Նժդեհի` Ցեղ(Ազգ) / ժողովուրդ/ Ազգի տականք ճշմարիտ մեկնությամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս տարանջատել ազգայինն ապազգայինից, ինչպեսեւ` Աստվածայինը` աստվածաշահարկումներից, մարդկայինը` հակամարդկայինից, բնականն անբնականից֊արհեստականից… միաժամանակ` ժողովրդականն ամբոխավարությունից, ազգի տականքին` բոլորից, որի համար ազգադավության ու հայրենալքության, բարոյազրկության եւ հոգեխեղման սահմանն անցնելը կատարվում է առանց ջանքերի,առանց օտարների ֊ անգամ մեր թշնամիների շահերին համահունչ…
Շարունակել կարդալ