Խորագրերի պահոցը. Հայտարարություններ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

֊ Բարին եւ Չարին.֊ Ազգայնականություն (Նացիոնալիզմ) ֊ Ազգայնամոլություն (Շովինիզմ)… ֊ Ցեղապաշտություն (չկա միջազգային ձեւակերպում֊ընկալում` խորթ է ոչ բնածիններին) ֊ Ցեղամոլություն (Ռասիզմ)… ֊ Ազգիշխանություն (Ազգային պետություն` Ազգապետություն) ֊ Ժողովրդաիշխանություն (Հանրային պետություն` Հանրապետություն)… ֊ Ազգային ֊ հակազգային… / Մարդկային ֊ հակամարդկային… ֊ Ազգային Արիադավան (Հեթանոսություն֊Ազգայնություն) Հավատ ֊ Միջազգային Քրիստոնեական (Հուդդայական, Բուդդայական, Մահմեդական …) Կրոն… ֊ Ազգային ազատարար ուժեր ֊ Միջազգային գաղտնի ուժեր… ֊ Ազգային արժեհամակարգ ֊ Միջազգային խառնահամակարգ (Պատմա֊Մշակութային, Լեզվա֊Կրթական …)… / Նացիոնալ֊Ինտերնացիոնալ հարաբերություններ.֊ …ազգայինից (մարդկայինից) ֊ միջազգային (համամարդկային) ճանապարհը հաստատուն է եւ միակողմանի (ունի նաեւ ազգամիջյան ճանապարհահատվածներ)… ֊ միջազգայինից (համամարդկայինից) ֊ ազգային (մարդկային) ճանապարհը հաստատուն չէ եւ կործանարար է… ականապատված ու վթարներով լի է… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Երկիր Մոլորակը Տիեզերական Կենսամարմին է (ինչպես բոլոր Արարչածին Տիեզերամարմինները), որ դեռ հանդուրժում է “չարի մոլորակի”֊հակամարմնի գոյությունը իր ներսում…֊ բայց եկել է առկա աշխարհի վերջը (չարի ֊ չարաստեղծ աշխարհակարգի վերջը)` ոչ թե` Երկիր Մոլորակի… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Առկա աշխարհը մեկ այլ` չարածին “մոլորակ” է (մարդկությունը չարի տիրույթում է)` Արարչածին Երկիր Մոլորակի մեջ… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Համահայկականություն / Համաարիականություն ֊ Արիածին Հայի (Հայ Արիացու) ներքին ու արտաքին կյանքի ու գործունեության ասպարեզներ… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Հայկականությունը` Հավերժելու Հիմք ունի ֊ ու նաեւ ՀԱՅ֊ի Արարչակնիք Առաքելությանը դառնալու Աստվածային Ուղի է… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Արիականությունը` Արիածնության` Արարչարարության Հիմք ունի ֊ ունի նաեւ Արարիչ֊Ավերիչ Ազդակներ (Գործառույթներ), որ ուղղվում են Լույսի ու Խավարի, Բարու եւ Չարի Տիրույթներ… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Հայ Արիականությունը` Հարատեւման Գաղափարախոսություն… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Հայ Ազգայնականությունը` Հաղթության Գաղափարախոսություն… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Անհրաժեշտ է կազմավորել Հայաստանի Ազգային Պետության ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (գուցե նախապես` նախարարություն) ֊ ԹԱՔՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՔՈՎ` Երկնային ու Երկրային անվտանգության Գործառույթներով… ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ` Հայ Աստվածների եւ Հայ Հոգե֊Ոգեղեն Տիեզերաաշխարհներից սնվող / Երնիր մոլորակում Հայ Ազգին ու Հայ Մարդուն ուղղված… ՀԱՅ ֊ Հավերժող Առաքելություն Յուրաբնույթ… Հ.Գ. ֊ ՀԱՅ֊ը Տիեզերատեսակ է, որ ունի Հայ Աստվածների եւ Հոգե֊Ոգեղեն Տիեզերաաշխարհներ, ինչպեսեւ Երկիր Մոլորակ` Հայ Ազգի եւ Մարդու Աշխարհ… ֊ Արմեն Ավետիսյան (Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

…թաքնագիտոյթյունը (գաղտնագիտությունը) հենց իր գաղտնիքների ֊ լռության մեջ է զորավոր ֊ դրանք ուղղակի չեն տրվում բոլորին (եւ ոչ միայն նրա համար, որ դժվարամարսելի են…) ֊ դրանց պետք է հասնել, ապաեւ թաքնագետների մոտ ուսանել (ափսոս աշխարհահռչակ թաքնագետ Թորգոմ Սարայդարյանը չհասցրեց իր գաղտնի հայկական դպրոցը հիմնել (գուցեեւ հասցրել է) ֊ հրեա թաքնագետները լրջորեն էին հետեւում նրան)… / Այսպես ժամանակին մեր քրմերն էին վարվում` գաղտնի պահելով Հայոց Տիեզերահաս Հավատի շատ մանրամասներ ֊ շատ բաներ էլ տրվում էին հեքիաթների, առասպելների եւ այլ ֊ անգամ բանավոր պատմությունների ձեւերով… Ավելի շուտ, երբ Տիեզերագեն Հայերը աշխարհին էին տալիս Տիեզերական Գաղտնիքները, բացահայտում` Խորիմաստ Խորհուրդները … հետո դրանք մեր հակառակորդներն ու թշնամիները (նաեւ` ներքին) մեր ազգի դեմ գործածեցին եւ կարողացան Երկիր մոլորակում փակել ՀԱՅԿԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ հասկացղությունը բոլոր ոլորտներում… հատկապես Հայոց Ծագումնաբանության եւ Հավատի ֊ անգամ Հայ Աստվածները “վերացան” եւ ցայսօլր էլ այն արգելված թեմա է աշխարհում ֊ աֆրիկյան, հյուսիս֊լատինաամերիկյան, ավստրալիա֊օկեանյան, եվրա֊ասիական … հարյուրավոր արհեստաստեղծ ցեղախմբերի արհեստածին աստվածներից օրինակներ են բերվում … Հայ Աստվածներից ֊ Տիեզերահաս Հավատից` ոչ… / …բոլոր հին ազգերի Աստվածները կան միջազգային կիրառական պատմության մեջ ֊ տարաբնույթ գիտա֊ֆանտաստիկ մեջբերումներում … իսկ Հայ Աստվսծները դեռ “մեռած են”… ՀԱՅ֊ը փակ թեմա է… Խնդիրը խորքային է եւ հրեաների կողմից գրված (սրբագրված) համաշխարհային պատմության մեջ “մեռած է” Հայի Երկնա֊Երկրային Դերը եւ Առաքելությունը… Հայի Հայրենիքը մարդակեր արյունարբու մարդանման վայրենիներին հանձնեցին ֊ վերացավ Հայկական Լեռնաշխարհ Մարդկության Օրրանը եւ Համաշխարհային Ազդեցիկ Տարածաշրջանը / Հայերի Բնիկության հարցը կասկածի տակ դրվեց / Հայի Աստվածները դարձան ձեռքբերովի` պարսկականից, ասորականից, հնդկականից, հունականից եւ այլն… ՀԱՅ֊ի Ազգային Արժեհամակարգը եւս մասնատվեց ու դրանք սեփականացրեցին շատերը` Հային հետզհետե հասցնելով բարդույթավորումների… իսկ Հայը իր ՀԱՅ֊Հավերժող Առաքելություն Յուրաբնույթը հենց ինքը համարեց մեծամտություն … մոռանալով, որ ԱրԱրիչը ԱրԱրեց ԱրԱրածին ԱրԱրատում եւ Արիածին Արիացիները (Արի Մանը (Մարդը)` Արմանը կամ Արմենը) ԱրԱրվեցին ԱրԱրատյան Աշխարհում ու տարածվեցին Երկիր մոլորակում (Մեծ եւ Փոքր Մասիսներն էլ դարձան Բնական Տիեզերահաս եւ Տիեզերաազդակ (Ալեհավաք ու Ալեցիր) Կայաններ Երկինք֊Երկիր համապատկերում ) … նրանք, ովքեր մնացին իրենց Արարչակնիք եւ Աստվածազարմ Բնօրրանում` վերանվանվեցին Հայեր (որ Տիեզերքում ի սկզբանե այդպես էր…) ֊ Բնօրրանն էլ` Հայկական Լեռնաշխարհ … եւ ՀԱՅ֊ը մնաց որպես Տիեզերական Երեւույթ ֊ ուստի` Երկրում այլեւս բացահայտ գործելու իրավունք չունի … այս չարի աշխարհում ՀԱՅ֊ը դեռ պետք է վերագտնի իրեն ֊ հասկանա Ի Վերուստ Տրված Իրավունքներն ու Պարտականությունները… ու նաեւ թաքնագիտության օգնությամբ ու իր ՏիեզերաԳեն Զորությամբ… ֊ Արմեն Ավետիսյան (Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Ազգը Հոգին է ֊ Հայրենիքը` Մարմինը, իսկ Պետությունը` Միտքն է Ազգի ու Հայրենիքի Զորացումն ու Զարգացումը ապահովելու համար… Ազգի Կամքը` Անբեկանելի է… Եվ Հայ Ազգը դատապարտում է ու չի՛ ճանաչում իրեն պարտադրվող եւ Ազգի ու Հայրենիքի շահերը նսեմացնող կամ վնասող ցանկացած որոշում, հայտարարություն կամ փաստաթուղթ… …ազգուրացությունն ու հայրենադավությունը` ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱ՛Ն պետք է լինեն… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Հայ Ընտանիքը` Տոհմականության եւ Պետականության ՄԱՆՐԱԿԵՐՏ… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

ՄեկԱրարչական ԲազմԱստվածություն ֊ ՏիեզերաԿարգի (ԱրԱրչաԿարգի) ԿենսԱռանցք… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Տիեզերածնություն… ֊ Արարչի Արարչական Արարումն է լոկ Սկիզբը Միակ եւ այն էլ Անսկիզբ ու Անվերջ Հավերժության մեջ… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)

Մեծ Պայթյու՞ն, թե՞ Արարչի Արարչական Արարում… անհոգի եւ անմիտ Գերհսկա Մարմին֊Տիեզե՞րք, թե՞ Հոգե֊Մտավոր Կենսունակ Մարմին֊Տիեզերք` Տիրոջ Մեծ Եզերք… (Արմեն Ավետիսյան, Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ)