Հակասահմանադրական նույնականացման քարտեր – Ակնկալում ենք, որ մեր նամակը կարժանանա ոչ միայն իրավական պատասխանի, այլեւ՝ աշխարհաքաղաքական…

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, պատճեներըՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ՀՀ Ազգային Ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին

Բաց նամակ

Հարգելի ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյան.

Նախագծերը Կ-4021-26.11.2013,29.11.2013-ՊԻ-010/1 եւ այլ Կ-402 նշաններով սկսվող օրենքները կոպտորեն խախ­տում են Սահմանադրական դատարանի՝4.10.2006թ, ՍԴՈ-649 որոշումը («Առավոտ», 11.04.2014թ., կցվում է), ինչ­պես­եւ ցանկացած նախագծեր, որոնք պարտադրում են քաղաքացիներին հակասահմանադրական նույնականաց­ման քար­տե­րը՝ դրսի արտաքին դեստրուկտիվ կառույցների հրամանովԴա վերաբերվում է նաեւ gov.am-ում նոր հակասահմանադրական նախագծերին. «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ինչպես նաեւ՝  «Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին»:

Սրանցում նույնպես պարտադրում են ստանալ նույնականացման քարտեր, եւ ուրեմն նույնպես կոպտորեն խախ­տում են Սահմանադրական դատարանի 4.10.2006թ. ՍԴՈ-649 որոշումը: Այս՝ «Էլեկտրոնային կառավարման …» ծրագրի նախագծում մասնավորապես գրված է. «Մուտքը դեպի բոլոր է­լեկ­տրո­նային ծառայություններ պետք է ապահովվի թվային ստորագրությունների եւ էլ.նույնականացման քար­տե­րի մի­­ջոցով»:

http://www.hayary.org/wph/?p=35Ովքեր են պատասխան տալու «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» եւ «Անհատական տվյալներին» ՀՀ հակասահմանադրական օրենքների հաստատման ու ներդրման համար…

http://www.hayary.org/wph/?p=416Մարդու համարակալման վտանգավորությունը ազգային եւ պետական անվտանգության տեսանկյունից…

http://www.hayary.org/wph/?p=3759Մարդկանց համարակալման վերջին ընթացքը՝ մարմնի մեջ պարտադիր ներդրվելու է միկրոչիփ…

http://www.hayary.org/wph/?p=2284#more-2284Բաց նամակ ՀՀ նախագահին.- Կասեցնե՛նք աշխարհի գաղտնի ուժերի ծրագրերը Հայաստանում…

http://www.hayary.org/wph/?p=2717 – Ինչպես սոցքարտը… Այնպես էլ նույնակա­նաց­ման քարտը պար­տադր­վեց…

http://www.hayary.org/wph/?p=3000Մարդկանց համարակալումը հասնում է չիպավորման ընթացքին…

http://www.hayary.org/wph/?p=2231Մարդկանց համարակալման վերջին փուլում ենք…

http://www.hayary.org/wph/?p=2284Մարդկանց համարակալման գործընթացը մտել է կենսաչափական ոլորտ եւ կավարտվի մարդկանց չիպավորմամբ…

http://www.hayary.org/wph/?p=2345Իրական վտանգներ – Մարդկանց չիպավորումը չի՛ կասեցվել…

http://www.hayary.org/wph/?p=2791 - Գուցե երեխաների փոխարեն հենց քարտե՞ր բազմացնենք… Միեւնույնն է՝ աշխարհի գաղտնի տերերին 7-8 մլրդ մարդ պետք չէ, նրանք 1 մլրդ-անոց մոլորակ են նկարել հեռվում…

http://www.hayary.org/wph/?p=2180Վտանգ. Սոցքարտերը «ծնեցին» բիոքարտեր, որոնք էլ «կծնեն» չիպեր… Մարդկանց համարակալումը մարդկության չիպավորման է տանում…

http://www.hayary.org/wph/?p=3574 - Ահազանգ. – Համարակալեցին հայությանը («Անհատական համարանիշ»-«Սոցիալական քար­տ»), այժմ փորձում են չիպավորել («Բիոքարտ»-Կենսաչափական փաստաթղթեր եւ «Չիպի» տեղադրում մարմնի մեջ)՝ զուգահեռ «գենդերա»-սեռամոլագարական օրենքներ պարտադրելով…

Ուղարկում ենք դրա վերաբերյալ վերոնշյալ թերթում տպագրված հոդվածը: Քաղաքացին իր համոզմունքներից ել­նե­լով (այդ թվում նաեւ կրոնական համոզմունքներից ելնելով) կարող է հրա­ժար­վել ոչ միայն նույնականացման քար­տից, այլ նաեւ համարանիշից հրաժարվելու մասին տեղեկանքից եւ բառացիո­րեն ստեղծվում է վիճակ, որը, հա­մաձայն ՍԴՈ-649 որոշման, հակասահմանադրական է: Այսպիսով, առկա է «սոցիալ ապահովության քարտերի մա­սին» հոդված 11-ի 2/ մասում նշված իրավիճակը. «քաղաքացին չունի սոցիալական քարտ ու դրա հետ մեկտեղ նախ­­կինի նման չունի համարանիշ «հաշվառման եւ հաշվարկ­նե­րի փաստաթղթերում»:

Ձեզ չի՞ թվում, որ միայն այս փաստարկը բավարար է, որպեսզի չպահպանվեն հակասահմանադրական Կ-402 նշան­­ներով սկսվող օրենքները: Մենք պնդում ենք, որ փաստորեն, նախկին կառավարությունը դիտավորյալ փո­խա­րինել է սոց­քարտի մասին բացակայության տեղեկանքը, իր փոքր մասի (համարանիշի) բացակայության մասին տեղեկան­քով, որպեսզի ստիպի բոլորին վերցնել գոնե առանց համարանիշի նույնականացման քարտ: Սա հոգե­բա­նա­կան մա­նի­­պուլյացիա է: Պետք է ասել, որ այն փաստարկը, որ նույնականացման քարտերն իբր տրամադրվում են կամավոր, կեղծ է, քանի որ դրա հետ զուգահեռ Կ-402 նշաններով սկսվող օրենքների համաձայն՝ քաղաքացի­նե­րին հին տեսակի անձնագրերը 2014թ. հունվարի 1-ից չեն տրամադրվում: Ակնհայտ է, որ դա «պետական տեռորի» գոր­ծիք է, որի միջո­ցով ստիպում են քաղաքացիներին ստանալ նույնականացման քարտ:

Շատ կարեւոր է նշել, որ բիոմետրիկ փաստաթղթերում քաղաքացիների համար վիրավորական է ոչ միայն համա­րա­նիշը, վիրավորական է ամեն ինչ, այդ թվում՝ ստրկական ակնարկը-չիպը, ստրկական դրոշմի նմուշը, որի մի­ջո­ցով ա­պագայում հետեւելու են ամեն մեկին, ինչպես հիմա դրա միջոցով հետեւում են չիպավորված անա­սուն­նե­րին: Եվ որի միջոցով, ինչպես հայտնի է բոլորին, նախապատրաստում են բնակչությանը այն մտքին, որ ապագա­յում չիպը ներ­­դնելու են արդեն մաշկի տակ: Այն, որ սուպերմարկետներում չիպավորում են հագուստը, որն ունի մար­դու մար­մ­նի կոնտուրները, համաձայն մարդկային հոգեբանության (որոշ հոգեբանների կարծիքով), վկայում է, որ դրանով բո­լո­րին դանդաղ ու տեսանելի նա­խապատրաստում են հենց այն մտքին, որ ապագայում բոլորը չի­պա­վորվելու են:

Ձեզ չի՞ թվում, որ այս պայմաններում չիպը նույնականացման քարտում եւ էլեկտրոնային անձնագրում, որոնք ան­ձի փաստաթղթային «շարունակությունն» են՝ նույնպես պարունակում է լրացուցիչ վիրավորանք եւ ակնարկ, որ այդ մար­դիկ չիպավորման ենթակա են (արդեն պարտադրված):

Նաեւ հետաքրքիր է իմանալ, թե այս հարցն ինչպե՞ս կարելի է մեկնաբանել եւ ապա հիմնավորել, որ նույնականա­ց­ման քարտ ստանալը կամավոր է՝ այսօրինակ «պետական տեռորի» պայմաններում: Այս հարցը միշտ շրջանցվել է նա­­խորդ պատասխան նամակներում:

Նշենք, որ  վերոհիշյալ «Էլեկտրոնային կառավարման…»  ծրագրում նշված է, որ «….պետք է ապահովեն հնարա­վո­­րինս բարձր անվտանգության ստանդարտներ»: Խոսվում է նաեւ «լավագույն միջազգային փորձի» մասին: Սա­կայն, հենց միջազգային լավագույն փորձը վկայում է, որ սկզբունքորեն դա հնարավոր չէ անել, եւ զանգվածային գո­­ղու­թ­յուն­ները, որոնք սպառնում են քաղաքացիներին ու պետությանը, ուշ թե շուտ լինելու են: Դա մասնա­վո­րա­պես ա­պա­ցուցել է Էդուարդ Սնոուդենը:

Ձեզ չի՞ թվում, որ չի կարելի քաղաքացիներին իրենց կամքին հակառակ հարվածի տակ դնել, ինչպես դա անում են «Էլեկտրոնային կառավարման…» ծրագիրը եւ նույնականացման քարտերի պարտադրանքը: Տվյալների էլեկտ­րո­նա­­յին գողությունը անհնար է թղթային անձնագրերի դեպքում: Չի կարելի նաեւ ստիպել քաղաքացիներին՝ մտնել վտանգա­վոր համացանց-ինտերնետ, առնել թանկարժեք ծրագրեր, ինչը նախատեսում է վերոնշյալ ծրագիրը: Եվ հա­­վանական է, որ դա կարող են անել նաեւ Հայաստանի թշնամիները:

Ոստիկանությունը այս փաստարկը՝ ընդդեմ նույնականացման քարտերի, նույնպես շրջանցում է: Հետաքրքրիր է, իսկ ինչու նախատեսված չէ քաղաքացիների ոչ նյութական հատուցում՝ իրենց անձնական տվյալները գողանալու դեպքում: Մարդու կամ ազգի տվյալների գողացումը ինչպե՞ս են կանխելու Հայաստանում, երբ ծրագրերը դրսից են ներ­­դրվել ու ղեկավարվում, չիպերը՝ նույնպես: Իսկ եթե գործի փոխհատուցման համակարգը, պատկերացնու՞մ եք  հատուցումների մասշտաբը, եթե տվյալների զգալի մասը գողանան: Նյութական վնասները, որ կկրի պետությունը, անգամ համեմատելի չեն այն վտանգի հետ, որ ՀՀ բնակիչների, մեր ազգի համապարփակ տվյալները դառնում են այ­լոց սեփականությունը: Գործիք, որով համապատասխան չափաբաժիններով ու հստակ տվյալներով կպայքարեն մեր դեմ: Սա նաեւ ազգային անվտանգության խնդիր է:

Ոստիկանությունը շրջանցում է նաեւ այն հարցը, որ կառավարությունը խախտել է նույնականացման քարտերը կա­­մա­վոր ստանալու վերաբերյալ իր խոստումը՝ խաբելով ժողովրդին: Այսպիսի խոստումներ տվել էին պաշտո­նա­տար ան­ձինք՝ 2011թ. հոկտեմբերին 31-ին, Ազգային ժողովում լսումների ընթացքում եւ մի քանի անգամ հեռուս­տա­տեսու­թ­յամբ:

Համաձայն գիտական տվյալների՝ մատնահետքերը պարունակում են հոգեբանական եւ ֆիզիոլոգիական տեղե­կա­տ­­վու­­­թյուն, նայեք հղումները հոդվածում  [2], ինչը նույնպես մարդու սահմանադրական իրավունքների, նրա անձնա­­կան, ընտանեկան գաղտնիքի խախտում է եւ ազգային անվտանգության սպառնալիք է ստեղծում: Այս փաս­տա­թղ­­թե­րի իրական նպատակն այն է, որ ոչ բարեկամական, եթե չասենք՝ թշնամական արտաքին կառույցները, հզոր հա­­մա­կար­գիչների միջոցով ուսումնասիրեն ու պլանավորեն իրենց քայլերը հայության (ընդհանուր առմամբ՝ մարդ­կութ­յան) դեմ՝ մատնահետքերի ու աչքի ծիածանափայլ թաղանթի վերլուծությունների միջոցով: Տվյալների բա­զայում գաղ­տնի կերպով պարզեն Երկրի բոլոր բնակիչների հոգեբանական, բարոյական, առողջական եւ այլ ստատուսները, դրա միջոցով հայտնաբերեն ու գաղտնի չեզոքացնեն այս իրենց կառույցների ու իշխանությանհա­մար վտանգավոր այլախոհներին: Ակնհայտ է, որ դեստրուկտիվ արտաքին կառույցներն ունեն այդպիսի դրդապատ­ճառներ: Մենք չէ, որ առաջինը խոսել ենք աշխարհի գաղտնի կառավարության կամ «ոսկե միլիարդի» մա­սին…

Ձեզ չի՞ թվում, որ միայն այս հանգամանքը բավական է, որ ընդհանրապես արգելվեն նույնականացման քար­տե­րը, որոնք հանդիսանում են արտաքին թշնամական կառույցների վտանգավոր գործիք:

Ձեզ չի՞ թվում, որ տարբեր երկրների իշխանությունները տկարանում են այսպիսով, հատկապես սիոնա-մասոնա­կան կառույցների առջեւ, որոնք ինչպես հայտնի է, համաշխարհային իշխանություն ունեն եւ համարակալմամբ ու նույ­նականացման տարբեր ձեւերով վերահսկելի են դարձնում «իրենց մոլորակի» բնակչությանը: Իսկ համացանցը հենց նրանց վերահսկողության տակ է:

Նաեւ մատնահետքերի պարտադիր հավաքումով պետությունը հավասարեցնում է բոլոր անմեղ քաղաքացիներին, հանցագործներին ու ահաբեկիչներին, դրանով վիրավորում ու վտանգում անմեղ մարդկանց, խախտում է ան­մե­ղու­­թ­յան կանխավարկածը (երբ իր ընտանիքի հետ իր տանը նստած մարդու մատնահետքերը հանկարծ կհայտ­նվեն մի դա­ժան սպանության գործի մեջ եւ այլն), այդպիսով ցուցաբերում է հակասահմանադրական դաժան վերա­բերմունք, ոտնահարում է մար­դու արժանապատվոթյունը, մարդու իրավունքները:

Ա­ռանց լուրջ հիմքի կասկածելն անգամ վիրավորանք է, էլ ուր մնաց «հայտնաբերված» մատնահետք լինելու դեպ­քում ինչ ստորացման կարժանանա անմեղ մարդը: Սա նույնպես խախտում է ՀՀ Սահմանադրության բազմաթիվ հոդված­ները եւ Մարդու իրավունքների դեկլարացիան:

Մեր այս եւ նման հարցումներին մեր պետության ներկայացուցիչները չեն պատասխանում: Մենք սա տեղեկաց­նում ենք, քանի որ մատնահետքերի հավաքումը վտանգավոր է այն աստիճան, որ ձեռնոցներով հանցագործը կա­րող է ազ­նիվ մարդու մատնահետքերը դիտավորյալ թողնել հանցանքի վայրում։ Այսպիսով, քաղաքացիներին հա­կա­­սահ­մա­նադրական Կ-402 նշաններով սկսվող օրենքները դնում են լուրջ հարվածի տակ: Դա կարող է անել նաեւ մի­ջազ­գային կամ «ազգային» մաֆիան, իրենց հակադրվողներին վերացնելու, շարքից հանելու նպատակով:

Տե­ղեկացնում ենք Ձեզ նաեւ, որ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն արգելեց նույնականացման քարտերն իր տա­րածքում եւ վերացրեց դրա հետ կապված տվյալների բազաները: Քանի որ հասկացել են, որ նույնականացման քարտերը եւ բիոմետրիկ տվյալների բազան շատ վտանգավոր են երկրի անվտանգության համար, ոտնահարում են Սահ­­մանադրությունը, այսինքն՝ անիմաստ ու վտանգավոր ծախսեր են, նայեք [4-6]: Իսկ «Էլեկտրոնային կառա­վար­­ման…» ծրագրի միջոցառոմներրը  շատ թանգարժեք նախագծեր են:

Ակնկալում ենք, որ այս անգամ մեր նամակը կարժանանա ոչ միայն իրավական քննարիկման եւ պատասխանի, այլեւ՝ քաղաքական, ավելին՝ աշխարհաքաղաքական:

Կից ուղարկում ենք 6 հոդվածներ.

1. Առավոտ, 11.4.2014, Ձեռնոցներով հանցագործը կարող է ազնիվ մարդու մատնահետքերը դիտավորյալ թողնել հան­ցանքի վայրում:

2. Առավոտ, 29.11.2011, Բիոմետրիկ բիզնեսի դեմ:

3. Քաղվածք գրքից. В. П. Филимонов “Святое православие и тайна беззакония 21-й век“,   М, Вектор 2006:

4.  В Англии отменяют внутренние паспорта, http://sudanet.ru/node/3226:

5. http://www.bio-profile.ru/info/news/detail.php?ID=3459. 28.04.2010:

6. http://wiki.antiviza.info/index.php?title==Особенности_Великобритании:

Կոչ ենք անում, Ձեր բարձր կարգադրությամբ կանխարգելել նախորդ կառավարության սխալը, չեղյալ հայտա­րա­րել վե­­րոնշյալ Կ-402 նշաններով սկսվող մարդու իրավունքները ոտնահարող հակասահմանադրական օրենքները, ո­րոնք խախտում են Սահմանադրական դատարանի որոշումը, վերականգնել առանց չիպի թղթե 1998թ. դեկ­տեմ­բերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ անձնագրեր ստանալու իրավունքը, դադարեցնել բիոմետրիկ փաստաթղթերի ցան­կա­ցած պար­­տադրանքը:

Կոչ ենք անում նաեւ կանխարգելել վերոհիշյալ նախագծերի «Էլեկտրոնայինկառավարմանռազմավարականծրա­գի­­րըհաստատելումասին» եւայնվերոհիշյալնախագիծը. որոնքպարտադրումէքաղաքացիներինստանալնույ­նա­­կա­նացմանքարտեւդրանովխախտումեն4.10.2006թ. Սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-649 որոշումը,  ինչ­պես­եւ ցանկացած այլ նախագծեր, որոնք պարտադրում են քաղաքացիներին ստանալ նույնականացման քարտ ու դրա­նով խախտում են Սահմանադրական դատարանի վերոհիշյալ 4.10.2006թ. ՍԴՈ-649 որոշումը:

Հարգանքներով.

Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ՝ Արմեն Ավետիսյան

«Ընդդեմ կենսաչափական փաստաթղթերի ներդրման» միավորման ղեկավար՝ Ռուբեն Ալանակյան

Հայ Ազգայնականների Համախմբման խորհրդի անդամ՝ Աշոտ Բադալյան

«Ընդդեմ մարդկանց համարակալման» միավորման խորհրդի անդամ՝ Շահեն Ծատուրյան

«Քրիստոնյաներն ընդդեմ  համարակալման» միավորման ղեկավար՝ Խաչիկ Ստամբոլցյան

«Հայաստանի կանաչների միության» նախագահ՝ Հակոբ Սանասարյան

28.04.2014թ.-Երեւան

Երեւան, Ագաթանգեղոսի փող., 7-րդ շենք, բն. 241:

Հայ Արիական Միաբանության գրասենյակ, հեռ.՝ 52-38-75, ՀԱՄ առաջնորդի մամուլի խոսնակ՝ 091-49-64-51:

Էլ.հասցե՝ redaction@hayary.org

www.hayary.org

Այս գրառումը հրապարակվել է Հ.Ա.Մ., Հայտարարություններ, Հոդվածներ խորագրում։ Էջանշեք մշտական հղումը։